Beleidsplan 2016-2017

Plannen voor 2018/2019

 

  1. In oktober 2017 is de brochure “Griezelen in kinderboeken” gepubliceerd. Omdat een herdruk van de brochure “Occult zakwoordenboek” noodzakelijk is, zullen opnieuw een aantal nieuwe begrippen toegevoegd worden. Deze 5e druk zal in augustus/september 2018 gerealiseerd zijn. De bedoeling is om deze uitgave tegen een bepaalde prijs de donateurs aan te bieden. Verder zal nagegaan worden welk actueel onderwerp voor een brochure geschikt is.
  2. Door de verandering van de identiteit zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs komen leerkrachten/docenten die vanuit een Bijbelgericht denken leven en werken, in problemen. Het bestuur gaat zich erop richten om de geschillen die ontstaan beter in beeld te krijgen. Het gaat niet alleen om de veranderde leef- en werkomstandigheden, maar ook om rechtspositionele aangelegenheden. Externe informatiebronnen zullen worden geraadpleegd.  
  3. Het bestuur zal zich blijven inzetten om de vier delen van de godsdienstmethode Ontdek het Leven in het magazine en de digitale nieuwsbrief bekend te maken. Niet alleen op de eigen website van B & O, maar ook op www.ontdekhetleven.nl is nadere informatie over deze eigentijdse methode te vinden.
  4. Het bestuur wenst het aantal e-books voor de website uit te breiden. Het gaat vooral om brochures die uitverkocht zijn, maar waarvan de inhoud nog relevant is.
  5. Het bestuur zal blijven zoeken naar auteurs voor EDUkaternen waarin op uitgebreidere wijze dan in een artikel een probleem aan de orde kan worden gesteld.
  6. Het bestuur stelt zich achter het plan van de heer R. Dircks om boeken en brochures uit de VS die overeenkomen met de doelstelling van B&O te vertalen en uit te geven.