Benoemings- en toelatingsbeleid

De meeste christelijke scholen hebben een open toelatingsbeleid onder voorwaarden, maar stellen als regel dat leraren de grondslag onderschrijven en dat leerlingen, die respecteren.

Juist in deze tijd is het van groot belang dat de christelijke school ernst maakt met de identiteit die zij heeft gekozen. Zowel het bestuur als het team dienen hierop door zowel ouders als bestuur aanspreekbaar te zijn.
Het team moet ervoor zorgen dat de geschreven identiteit in overeenstemming is met de statutaire identiteit. Nog belangrijker is dat de beleefde identiteit daadwerkelijk hierop aansluit.

De meeste christelijke scholen hebben een open toelatingsbeleid onder voorwaarden.
Dit houdt in dat men ook leerlingen aanneemt, waarvan de ouders de statuten niet kunnen onderschrijven (bijvoorbeeld moslim-kinderen), op voorwaarde dat zij deze zullen respecteren. Zulke ouders kunnen geen lid van de vereniging worden en dus ook geen bestuurslid.

Voor de benoeming van leraren gelden strengere voorwaarden. Als regel wordt van leraren op een christelijke school verwacht dat zij de grondslag onderschrijven. Dit is voor veel scholen een probleem vanwege het tekort aan leraren, het aantal invallers en deeltijdbanen en de grote fusies, met uitwisseling van leraren.
Om die redenen reiken wij hier de volgende overwegingen aan.

Aanvulling op sollicitatiecode Prot. Chr. onderwijs
Bij het sollicitatiegesprek moet de identiteit van de school duidelijk aan de orde komen. Regels ter bescherming van de school en de sollicitant, waarop de school en de leraar aanspreekbaar zijn.

Studiedagen en nascholing
In deze tijd van snelle veranderingen is er een grote behoefte aan nascholing.

Recht op eigen identiteit en Wet Gelijke Behandeling
De identiteit volgens de statuten moet in de praktijk van de school duidelijk herkenbaar zijn.
Een case study en een oproep