Bijbelmethoden op de basisschool

Bijbelonderwijs op de basisschool wordt niet langer als geïsoleerd vak gegeven. Bijbel & Onderwijs is vóór integratie met de andere vakken, waarbij het Bijbelse wereldbeeld bepalend is voor de andere vakken.

Begin jaren negentig is op de basisschool de naam‘Bijbelse geschiedenis’ gewijzigd in ‘godsdienstonderwijs’. Tegelijk is het vak uit het betrekkelijke isolement gehaald en verbonden met de andere vakken.
Op veel scholen werkt deze integratie echter averechts en doortrekt het wetenschappelijk natuurkundig wereldbeeld als een zuurdeeg de wijze waarop men met de Bijbel omgaat. Bijbel & Onderwijs staat het omgekeerde voor: het Bijbels denken (“het boek der Schriftuur”) moet juist zoutend inwerken op de andere vakken (“het boek der natuur”). Anders heeft het zijn functie geheel verloren! Zie Mattheüs 5:13.

KIESwijzer van bijbelmethoden voor het basisonderwijs
Beoordeling van acht gangbare methoden voor het Bijbelonderwijs op de basisschool volgens levensbeschouwelijke, pedagogische en didactische maatstaven, waaronder de methode Startpunt van de IBB. De ‘Kieswijzer’ is bij het kantoor verkrijgbaar.
N.B. Sommige scholen gebruiken een eigen rooster vanuit de Bijbel en kunnen daarbij, speciaal voor de hogere klassen, goed gebruik maken van de godsdienstmethode De Bijbel in de Basis.

Kind op maandag is de meest gebruikte methode voor wat vroeger heette ‘Bijbelse geschiedenis’. Onze bezwaren tegen deze methode zijn verwoord in het EDUkatern Is ons kind op maandag veilig? Met een uitvoerige reactie door een pedagoge en een theoloog.

Méér dan een verhaal. De Bijbel in het onderwijs (lezing)
De Bijbel is niet zomaar een bundel verhalen, maar het waarachtig getuigenis van Gods handelen inde geschiedenis van Israël en de volken. Geen tegenstelling tussen denken en geloven, tussen geloof en wetenschap. Een weerleggingvan de moderne godsdienstvisie.

Ibrahiem en Abraham, koran en bijbel verteld voor kinderen (boekbespreking)
Een opmerkelijk boek: een Kinderbijbelkoran! Het gaat ervan uit dat je elkaar moet leren kennen om met elkaar te kunnen samenleven. En dat daarvan een (onmogelijke) bijdrage beoogt te geven voor het onderwijs op christelijke, moslim- en samenwerkingsscholen.