CHRISTUS-GEEST

Een begrip uit de gnostiek en het docetisme, dat onderscheid maakt tussen de mens Jezus en de Christus-geest die op Hem neerdaalde, toen Hij werd gedoopt.

CHRISTUS-GEEST

Een begrip uit de gnostiek en het docetisme, dat onderscheid maakt tussen de mens Jezus en de Christus-geest die op Hem neerdaalde, toen Hij werd gedoopt. Deze Christus-geest is universeel, wat betekent dat dezelfde geest in tal van grote religieuze leiders heeft gewoond, inclusief Krisjna, Boeddha, Hermes, Rama, Mithra, Jezus, Mohammed en de grote goeroes. “Christus is niet de naam van een individu, maar een functie in de Hiërarchie” (der

verheven meesters).

Nauw hiermee verband houdt het Christus-bewustzijn, een typische newageterm, waarmee veel christelijke leiders ontwapend worden en zij het Aquarius-denken als een bondgenoot gaan beschouwen! Een andere naam hiervoor is de IK BEN-kracht, waarover de ‘verheven meester’ van de I AM- beweging zegt te beschikken. Illustratief is wat Marilyn Ferguson in 1982 aan Constance Cumbey hierover schreef:

“Mijn definitie van het christendom is met de jaren breder geworden.  Sinds het moment dat ik mij met meditatie ging bezighouden, werd mijn ervaring van de visie van Christus veel levendiger, meer dan ooit via dogma’s en preken mogelijk was. Het zal u wel verrassen, als ik u vertel hoezeer de newagebeweging haar centrum heeft in het Christus-bewustzijn. Veel christelijke kerken zien dat onmiddellijke geestelijke ervaring de beste bondgenoot is van het

moderne christendom.”

De Christus-geest en het Christus-bewustzijn, waarover de zogenaamde Maitreya spreekt hebben niets te maken met de Christus der Schriften, het zijn slechts misleidende uitdrukkingen. De Bijbel waarschuwt nadrukkelijk dat valse christussen zullen opstaan en velen verleiden, Lucas 17:20-37,1 Johannes 2: 18,22 en 4:3. Naast de ‘valse christussen’ en ‘valse profeten’ spreekt de Schrift van de Antichrist, die zich in de eindtijd als ‘mens der wetteloosheid’, als ‘zoon des verderfs zal openbaren. Dat is het ‘Beest van de eindtijd’, dat grote politieke en religieuze macht zal hebben (2 Thessalonicenzen 2:3-4, Openbaring 13, 17 en 19). De eerstgenoemden zijn te beschouwen als voorboden van de Antichrist en hebben tot doel om, indien mogelijk, de uitverkorenen te verleiden, Marcus 13:22 en de wereld voor te bereiden op zijn komst. Deze apocalyptische Antichrist, ook wel genoemd ‘het Beest van Openbaring’ wordt als ‘wereldverleider’ en ‘valse messias der Joden’ beschreven en zal een satanische imitatie van Christus zijn.