Donateursavond 19 maart 2020

Giessen, 16 maart 2020

Betreft: donateursavond 19 maart ’20

Geachte heer/mevrouw, 

U zult met de strengere maatregelen t.a.v. het coronavirus die de regering heeft afgekondigd, op de hoogte zijn. Het bestuur heeft daarom het besluit genomen om de donateursavond van donderdag 19 maart ’20 niet door te laten gaan. U zult daar begrip voor hebben. De spreker zal worden  gevraagd of hij over het aangekondigde onderwerp “Identiteit uit de tijd?” een artikel voor het magazine van juli 2020 wil schrijven.

Te midden van allerlei vragen is ons oog gericht op Hem aan Wie de Vader alles in handen heeft gegeven (Joh 13: 3): de HEERE JEZUS.
Met een hartelijke groet mede namens het bestuur,

J.P. Oudshoorn, secretaris Bijbel & Onderwijs