Een nieuwe methode voor Bijbelonderwijs

  Zal de volgende generatie het nog weten?

Onderzoeken laten keer op keer zien dat mensen in Nederland steeds minder weten van de Bijbel. Onlangs hoorde ik nog op de radio interviews met vooral kinderen aan wie gevraagd werd of ze wisten wat Pasen betekende. Sommigen konden niet eens aangeven dat het iets met de kerk of de Bijbel van doen had. Maar helaas neemt ook die kennis binnen de kerk schrikbarend snel af. We dreigen zo een generatie te verliezen die opgroeit zonder degelijke kennis van Gods Woord, met alle gevolgen van dien.


Een fantastische uitdaging

Psalm 78 legt de verantwoordelijkheid om de volgende generatie te onderwijzen op onze schouders. Daar staat dat wij de ‘aloude verborgenheden’ moeten doorgeven. Dit is een fantastische uitdaging. Er is niets mooier dan kinderen te vertellen van de grote daden van God en het geloof in Jezus Christus. Maar hoe doe je dat en wat vertel je hun dan? Sommige geschiedenissen zijn toch veel te moeilijk voor hen? En hoe kun je die ‘oude’ verhalen laten aansluiten bij hun leven van vandaag?

 

Een prachtig hulpmiddel

Met al die vragen in het achterhoofd is er onlangs een unieke lesmethode voor Bijbelonderwijs aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar op de markt gebracht. Deze nieuwe methode heet ‘Voetstappen van Geloof’ en introduceert kinderen met het hele heilsplan van God, vanaf Genesis tot en met Openbaring. Ze wil kinderen helpen zelf stappen te zetten van geloof en gehoorzaamheid.

Op 1 februari 2012 zijn de eerste vier delen (Oude Testament) op de markt gebracht.
Naar verwachting zullen in 2013 de vier delen van het Nieuwe Testament uitkomen.

 

Een nadere kennismaking

Elk deel bestaat uit een lesboek voor de leiding en een hulpmiddelen-dvd met o.a. powerpoint presentaties en talloze ideeën voor verdere verwerking. Het lesboek is gebaseerd op de NBG51-vertaling, maar de hulpmiddelen-dvd biedt de mogelijkheid om te kiezen uit de NBG51-, NBV- of HSV-vertaling. Daarnaast bevat het materiaal een ingebouwd herhalingssysteem dat de kinderen helpt om wat ze geleerd hebben, niet te vergeten.

Al met al is het een bibliotheek aan materiaal, zowel de diepgaand uitgewerkte lesstof als ook de hulpmiddelen-dvd met al zijn mogelijkheden. Het is te gebruiken in gezinsverband, kindernevendiensten, op Bijbelclubs, zondagsscholen en scholen.

 

Ja, ze kunnen het weten als. . . ?

Ik ben hoopvol dat we, in de kracht die God ons geeft, de volgende generatie kunnen bereiken met de levensveranderende boodschap van de Bijbel. Maar het vereist wel een bereidwilligheid van ons om terug te gaan naar de basis om de kinderen weer bekend te maken met de ‘aloude verborgenheden’. ‘Voetstappen van Geloof’ is een prachtig middel om u daarbij te helpen.

Meer weten?

Op de site van Bijbel & Onderwijs is een promotiefilm én een overzicht van de methode te bekijken. De 4 delen van de methode (OT) zijn bij B&O verkrijgbaar. Ga naar de webshop op bijbelenonderwijs.nl. Voor verdere informatie kunt u gaan naar  www.voetstappenvangeloof.nl.

Mark Brussel

directeur St. De Herikon