Harry Potter en de Bijbel

Een belangrijk boek voor ouders, grootouders, leerkrachten en voorgangers die graag de geest van de tijd doorgronden, in het licht wandelen, de duisternis terug willen dringen en Gods waarheid goed gefundeerd willen verdedigen in onze tijd.

Harry Potter en de Bijbel – een boekbespreking

B&O magazine dec. 2002

Harry Potter en de Bijbel, De Dreiging achter de Magie, door Richard Abanes;
Niet aanbevolen door J.R. Rowling
Uitg. Bread of Life, Vlissingen, 263 pag, € 16,50. ISBN 90-75226-46-2
“Een belangrijk boek voor ouders, grootouders, leerkrachten en voorgangers die graag de geest van de tijd doorgronden, in het licht wandelen, de duisternis terug willen dringen en Gods waarheid goed gefundeerd willen verdedigen in onze tijd.” Bij deze aanbeveling van dr. Douglas Groothuis sluiten wij ons van harte aan.
In deel 1 ‘De Wereld van Harry Potter’ wordt de inhoud van de eerste vier Potterboeken kort weergegeven en uitvoerig besproken.
Deel 2 ‘Vanuit de Duisternis’ geeft een beschrijving van het voor velen onbekende terrein van de strijd tussen Goed en Kwaad, volgens de wereldse religies en volgens de Bijbel.
Opmerkelijk is het hoofdstuk waarin de Potterboeken worden vergeleken met de werken van Lewis (Narnia) en Tolkien, hoewel wij ons niet kunnen vinden in de uitgesproken positief-religieuze waardering voor Tolkiens werken.