Waardenwijzer VO

Een cijfer voor de school? meer dan presteren alleen! Tegenwoordig ontvangen niet alleen leerlingen een cijfer op school, maar worden ook de scholen becijferd. B&O introduceert een ‘waardenwijzer’ voor de vakken in het voortgezet onderwijs, gericht op het overdragen van waarden en normen. B&O magazine feb. 1998, door drs. R.H. Matzken De Vereniging Bijbel & […]

Waarheen rijdt de Griezelbus

Een pedagogische en levensbeschouwelijke beoordeling van de griezelboeken van Paul van Loon, toegespitst op de voorstellingen die in de ‘Griezelbus’ worden gegeven. Waarheen rijdt de Griezelbus, Griezelbus, Griezelbus (op de wijs van: Zeg, ken jij de mosselman?) Waarheen rijdt de Griezelbus, Griezelbus, Griezelbus Ja, waar gaat de Griezelbus naar toe met onze kind’ren? Hij rijdt […]

Wat bieden wij onze kinderen te lezen?

Vertaling van de bijdrage ‘What Literature shall we give our Children?’ tijdens het congres ‘Wereldbeeld en levensstijl–Wat laten wij onze kinderen na?’ in Yalta, De Krim, mei 2000 B&O magazine, door dr. Fawn Knight Alle kinderen houden van een goed verhaal. Wanneer we nadenken over wat we onze kinderen laten lezen, moeten we ons afvragen: Wat […]

Weet je wat? Ik word dyslectisch (artikel)

Interview met drs W. de Haan, auteur van de bekende ‘Methode de Haan’, die effectief blijkt te zijn bij het behandelen van dyslexie en mogelijk ook bij het voorkomen ervan. over oorzaken en genezing van dyslexie Interview met drs W. de Haan, auteur van de bekende ‘Methode De Haan’, die effectief blijkt te zijn bij […]

Welke muziek is goed en waarom?

B&O magazine dec. 2003, door W. Hoek Volgens het woordenboek is muziek: “een kunstvorm die berust op het ordenen van klankfenomenen”. De oorspronkelijke betekenis van het woord is te vinden in de Griekse “kunst der muzen”, waaronder niet alleen muziek, maar ook de dichtkunst en danskunst werden begrepen. Muziek = transportmiddel. Door muziek wordt ‘iets’ uit […]

Wereldgodsdiensten in het onderwijs

Een oriëntatie op de wereldgodsdiensten voor het onderwijs in een multiculturele samenleving. door drs. R.H. Matzken, missioloog De discussie over de multiculturele samenleving is nog steeds/opnieuw in volle gang. De visie van Bijbel & Onderwijs op het geven van onderwijs in zo’n samenleving is dezelfde als bij de invoering van het vakgebied Wereldorientatie: Multicultureel JA, […]

Wereldoriëntatie op de basisschool

Wereldoriëntatie omvat expliciete vakgebieden zoals Geestelijke stromingen, Gezond gedrag en Natuur en Milieu. Daarnaast leren kinderen ook omgaan met zaken zoals een pluriforme en multiculturele samenleving. Met de vakgebieden van Wereldoriëntatie worden kinderen, pedagogisch gezien, geplaatst in ‘de grote wereld’. Vroeger plaatste het onderwijs de kinderen in ‘de kleine wereld’ van de eigen cultuur, en […]