Vrije of antroposofische scholen

Beknopte kenmerken van antroposofisch onderwijs en of een christen hieraan kan deelnemen. Vrije of antroposofische scholen (artikel) Beknopte kenmerken van antroposofisch onderwijs en of een christen hieraan kan deelnemen. Van tijd tot tijd bereikt ons het verzoek om informatie over Rudolf Steinerscholen. “Als bijbelgetrouwe christenen weten we dat er veel niet goed is in deze […]

Waarden en normen weer in discussie

Iedereen heeft het over (het herstel van) waarden en normen. Dit document laat zien hoe de Bijbel de bron is van waarden en normen in onze samenleving; hoe deze waarden en normen worden opgebouwd en hoe dat in de praktijk wordt toegepast. Waarden en normen weer in discussie Iedereen heeft het over (het herstel van) […]

Waarden en onwaarden in het onderwijs

Het begrip waarden is niet meer voor iedereen duidelijk. Wat voor de één waarden zijn, noemt de ander onwaarden, en omgekeerd. B&O geeft aan volgens welke bijbelse criteria waarden kunnen worden opgebouwd. Het begrip waarden is niet meer voor iedereen duidelijk. Wat voor de één waarden zijn, noemt de ander onwaarden, en omgekeerd. B&O geeft […]

Waardenwijzer VO

Tegenwoordig ontvangen niet alleen leerlingen een cijfer op school, maar worden ook de scholen becijferd. B&O introduceert een ‘waardenwijzer’ voor de vakken in het voortgezet onderwijs, gericht op het overdragen van waarden en normen. Een cijfer voor de school? meer dan presteren alleen! Tegenwoordig ontvangen niet alleen leerlingen een cijfer op school, maar worden ook […]

Waarheen rijdt de Griezelbus

Een pedagogische en levensbeschouwelijke beoordeling van de griezelboeken van Paul van Loon, toegespitst op de voorstellingen die in de ‘Griezelbus’ worden gegeven. Een pedagogische en levensbeschouwelijke beoordeling van de griezelboeken van Paul van Loon, toegespitst op de voorstellingen die in de ‘Griezelbus’ worden gegeven. Waarheen rijdt de Griezelbus, Griezelbus, Griezelbus (op de wijs van: Zeg, […]

Wat bieden wij onze kinderen te lezen?

Vertaling van de bijdrage ‘What Literature shall we give our Children?’ tijdens het congres ‘Wereldbeeld en levensstijl–Wat laten wij onze kinderen na?’ in Yalta, De Krim, mei 2000 Vertaling van de bijdrage ‘What Literature shall we give our Children?’ tijdens het congres ‘Wereldbeeld en levensstijl–Wat laten wij onze kinderen na?’ in Yalta, De Krim, mei 2000 […]

Weet je wat? Ik word dyslectisch (artikel)

Interview met drs W. de Haan, auteur van de bekende ‘Methode de Haan’, die effectief blijkt te zijn bij het behandelen van dyslexie en mogelijk ook bij het voorkomen ervan. over oorzaken en genezing van dyslexie Interview met drs W. de Haan, auteur van de bekende ‘Methode De Haan’, die effectief blijkt te zijn bij […]

Welke muziek is goed en waarom?

Volgens het woordenboek is muziek: “een kunstvorm die berust op het ordenen van klankfenomenen”. De oorspronkelijke betekenis van het woord is te vinden in de Griekse “kunst der muzen”, waaronder niet alleen muziek, maar ook de dichtkunst en danskunst werden begrepen. B&O magazine dec. 2003, door W. Hoek Volgens het woordenboek is muziek: “een kunstvorm […]

Wereldgodsdiensten in het onderwijs

Een oriëntatie op de wereldgodsdiensten voor het onderwijs in een multiculturele samenleving. Wereldgodsdiensten in het onderwijs (artikel) Een oriëntatie op de wereldgodsdiensten voor het onderwijs in een multiculturele samenleving. door drs. R.H. Matzken, missioloog De discussie over de multiculturele samenleving is nog steeds/opnieuw in volle gang. De visie van Bijbel & Onderwijs op het geven […]

Wereldoriëntatie op de basisschool

Wereldoriëntatie omvat expliciete vakgebieden zoals Geestelijke stromingen, Gezond gedrag en Natuur en Milieu. Daarnaast leren kinderen ook omgaan met zaken zoals een pluriforme en multiculturele samenleving. Wereldoriëntatie omvat expliciete vakgebieden zoals Geestelijke stromingen, Gezond gedrag en Natuur en Milieu. Daarnaast leren kinderen ook omgaan met zaken zoals een pluriforme en multiculturele samenleving. Met de vakgebieden […]