ROTS & WATER TRAINING

Rotsvast geloof in Waterdunne training door Anne Nijburg  
(brochure, 35 blz., uitg. Bijbel & Onderwijs, zie webshop)

 

Het aantal kinderen met gedragsproblemen lijkt hand over hand toe te nemen. Veel opvoeders en leerkrachten zitten met de handen in het haar. Tegen deze achtergrond zijn diverse trainingen en vormen van hulpverlening ontwikkeld. De zogenaamde Rots & Water traingen lijken op een snelle manier veel effect te bereiken en  krijgen daarom steeds meer een plaats binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ook binnen allerlei vormen van hulp ten aanzien van (gedrags)problemen worden de trainingen veelvuldig ingezet. Vele honderden trainers hebben vele duizenden kinderen ‘getraind’ en ‘geholpen’.

Maar de trainingen roepen vragen op. Diverse ouders klopten aan bij de vereniging Bijbel & Onderwijs:

 • Wat houdt de training precies in?
 • Wat is de basis van de training?
 • Zijn de resultaten wel zo goed, als men wil doen geloven?
 • Is er onderzoek gedaan naar het effect van de trainingen?
 • Kan ik mijn kind veilig laten meedoen?
 • Past dit wel binnen het christelijk onderwijs?
 • Is een openbare school niet bezig met een godsdienstles?

Wat werkt nu zo effectief?  Is het de kwaliteit van de training of is er iets anders aan de hand?

Het gaat er bij de oefeningen om dat kinderen leren, door middel van ademhalingstechnieken en eenvoudige vechtoefeningen, hun energie op een goede manier te richten. Daarvoor moeten zij leren aarden of vast staan op/in de grond. Via concentratieoefeningen focussen zij zich op wat zij willen bereiken in een bepaalde situatie. Zij kunnen kiezen tussen de sterke houding van de ‘rots’ of de meer meegaande houding van ‘water’. Hiervoor worden oefeningen in fantasie of visualisatie gebruikt, die de kinderen moeten helpen hun gedrag zo te veranderen dat er iets goeds uit voortkomt. Maar wie even verder kijkt, ontdekt al snel dat de trainingen elementen bevatten die direct terug te voeren zijn op oosterse filosofieën.  Er wordt gebruik gemaakt van occulte krachten.

De trainingen lijken in het begin onschuldig, maar hebben wel degelijk een spirituele component. Sterker, de trainingen voeren kinderen spelenderwijs binnen in het oosters denken en de oosterse godsdienst.  Daarbij is een grote kans dat zij beïnvloeding ondergaan uit die on-Bijbelse  bron. Behoedt de zoon en/of de dochter daarvoor!

Inhoud

 

 • Inleiding
 • Veilige weerbaarheidstraining
 • Wat is er aan de hand in het onderwijs?
 • Wat is Rots & Water?
 • Kritiek van ouders en leerkrachten
 • Bron
 • Beoordeling – Bijbelse toets
 • Conclusie
 • Verder lezen
 • Rots & Water song
 • Bijlage training 3-daagse

De brochure over deze training kunt u bestellen door op onderstaande link te klikken.

Brochure Rots en Water training