schoolkeus

Het eerste waarmee ouders al vroeg te maken krijgen, is het kiezen van de school voor hun kinderen. Zo’n keus bepaalt in belangrijke mate de levensloop van hun kind(eren), ook in geestelijk opzicht.

Schoolkeus

Het eerste waarmee ouders al vroeg te maken krijgen, is het kiezen van de school voor hun kinderen. Zo’n keus bepaalt in belangrijke mate de levensloop van hun kind(eren), ook in geestelijk opzicht.

Van tijd tot tijd bereikt ons het verzoek om te adviseren naar welke school christenouders hun kind het best/veiligst kunnen sturen. In een beperkt aantal gevallen kunnen wij inderdaad – met alle voorbehoud – zo’n advies geven, maar in de meeste gevallen draaien we liever de zaak om. Wij raden de ouders aan om – uiteraard na advies van hun vrienden en kerkelijke gemeente – de in aanmerking komende scholen te vragen hun de Schoolgids toe te zenden en daarvan de identiteitsparagraaf goed door te lezen, ook tussen de regels door. Die kunnen zij dan vergelijken met een artikel en een Edukatern:

  • Identiteit van de schoolgids (Edukatern, zie webshop).

Op grond daarvan kunnen zij dan, mogelijk met ouders in dezelfde omstandigheden, een gesprek met de school aangaan.

Afgezien van de individuele school, zijn er natuurlijk ook de diverse ‘richtingen’. Naast de Prot. Chr. scholen noemen wij de reformatorische scholen, gereformeerd (vrijgemaakte) en evangelische scholen, die ook elk zelf toelatingseisen stellen die meestal strenger zijn dan de Prot. Chr. Scholen. Daarnaast zijn er ook bijzondere scholen die – meer dan andere scholen – de ontwikkeling van de individuele leerling centraal stellen. Zij doen dit vanuit hun specifieke mens- en kindvisie, waaraan meestal een speciale levensovertuiging ten grondslag ligt. Op vragen van ouders heeft Bijbel & Onderwijs die samengevat voor: