Welkom bij de Vereniging Bijbel & Onderwijs!

Het mission statement van onze vereniging is kortgeleden opnieuw als volgt verwoord: Bijbel & Onderwijs wil de christelijke levensbeschouwing in opvoeding en onderwijs integreren.

Welkom bij de Vereniging Bijbel & Onderwijs!

Het mission statement van onze vereniging is kortgeleden opnieuw als volgt verwoord:
Bijbel & Onderwijs wil de christelijke levensbeschouwing in opvoeding en onderwijs integreren. Die levensbeschouwing
– baseert zich op de Bijbel (bijbelcentrisch),
– is gericht op de persoon van Jezus Christus (christocentrisch).
Als vereniging biedt zij ouders, scholen en opleidingen steun bij de concrete invulling van de christelijke identiteit.

In de statuten kunt u lezen hoe onze vereniging werkt en wat de rechten en plichten van de leden zijn.
Het lidmaatschap van de vereniging Bijbel & Onderwijs bedraagt € 15 per jaar. U kunt zich daarvoor hier opgeven en ontvangt hiervoor ons Bijbel & Onderwijs magazine, dat vijf maal per jaar verschijnt.
Nieuwe leden heten wij welkom met onze Informatiefolder.
De contributies worden ieder jaar in januari geïnd met behulp van een acceptgiro.
Naast leden kent de vereniging ook donateurs. Zij zijn vrij om jaarlijks de hoogte van hun donatie vast te stellen met een minimum van (€ 7,50), zijnde de kosten van ons magazine.

Jaarlijkse ledenvergadering
Als regel houden wij onze ledenvergadering in de maand juni te Amersfoort.
In deze vergadering kunt u kennismaken met en invloed uitoefenen op het bestuur en beleid van de vereniging.
Onderwerpen van de vorige ledenvergaderingen waren:

drs. B. Reinds

J.R. de Wit

A. Nijburg

D. Baarsen

Drs. R.H. Matzken

Dr. E. van Beckevoort

H. van Dalen

R.H. de Kloe

J.J. Bakker

Dr. J. Hoek

Maak er werk van! Bouwen aan huwelijk en gezin

Ontwikkeling in het occulte denken

Geest en wereld

Hoe worden kinderen weerbaar?

Omgaan met de Bijbel in een postmoderne tijd

Gods waarheid in schoolvakken 

Verstaan wij wat onze kinderen zien? 

Sociaal-emotionele begeleiding in de klas

Waarden en onwaarden in het onderwijs 

Meer dan een verhaal–de Bijbel in het onderwijs 

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997