schepping en evolutie

De Nederlandse overheid is ervan overtuigd dat de evolutietheorie bewezen is.
Daarom is de leerstof over evolutie verplicht gesteld.

Schepping en evolutie
het scheppingsmodel terug in de school

In september 2003 is een themanummer verschenen van het B&O magazine met als motto
‘De schepping terug in de school’ en artikelen over Schepping of evolutie

  • Een wereldcatastrofemodel
  • Omgaan met modellen
  • Vier grote raadsels bij de evolutie
  • Hoe een docent hiermee omgaat
  • In volgende magazines verschenen:
  • Ontmoetingen met voorouders
  • Stamt u van de apen af?

Vraag gratis een kennismakings exemplaar aan!

Tegelijk is de gelijknamige brochure Evolutie?
verschenen met onder meer als thema’s:Verkeerde voorlichting in schoolboeken en  Effect op waarden en normen
Te verkrijgen in onze webshop.

Van de vele materialen van Bijbel & Wetenschap verwijzen wij met name naar drie (Nederlands ondertitelde)
Voorts verwijzen wij naar het boek van Peter Scheele, dat in brede kring bekendheid heeft gekregen: Degeneratie, het einde van de evolutietheorie. Hierin toont hij aan dat macro-evolutie een genetische onmogelijkheid is en biedt hij de degeneratietheorie als wetenschappelijk alternatief voor biologische verandering.

Graven in de aarde (artikel)
Verslag van de tweede studiedag over creationisme op Urk, oktober 2002, met aanbevelingen.
Bijbel & Onderwijs werkt, samen met diverse natuurwetenschappers en onderwijskundigen, aan een brochure over het Creationisme, die breed en aan vele belanghebbenden zal worden verspreid. Voor mei 2004 zijn enkele bijeenkomsten gepland met dr. Philip Bell van Answers in Genesis in Engeland (adres zie hieronder).

Verdere nuttige informatie vindt u onder meer op de volgende websites:

www.evolutie.biz
www.creaton.nl
www.creabel.org
www.anw-antwoord.nl www.wort-und-wissen.de
www.answersingenesis.org