Strategie bij de discussie over schepping versus evolutie.

 

Het is belangrijk voor christen ouders om bij de discussie over schepping versus evolutie het doel in het oog te houden: Jezus Christus.

De weerstand tegen de schepping, zoals deze geopenbaard is in Genesis, is in feite verzet tegen de Schepper, omdat erkenning van een Schepper inhoudt dat de mens niet autonoom is, maar verantwoording moet afleggen.

1. Het bezwaar tegen de evolutieleer zien in het juiste kader: niet alleen de evolutieleer gaat in tegen de Bijbel.

Lessen in: Waarom tegen?
Evolutie – ontkenning van een Schepper (Rom.1:20)- sommigen zeggen hun christelijk geloof kwijt te raken
Economie – gaat in tegen Gods Woord ( behoeften zijn niet onbegrensd 1Tim.6:8,9)- leert zondig gedrag (reclame => begeren gaat in tegen 10egebod Ex.20:17)- leidt tot uitbuiting armen ten koste van de rijken

zie http://www.dewegwijzer.net/econweb.html

CKV – is niet gericht op Gods eer (Col.3:16)- leert zich onder verkeerde geesten stellen
enz.

2. De strijd tegen evolutieleer met overleg voeren.

a. Tot eer van onze Schepper.

– met liefde, begrip en respect voor de tegenstander

– in waarheid; dus geen leugen met leugen bestrijden

b. Ter ondersteuning van het geloof in Jezus Christus.

– wat houdt geloof in Jezus Christus in

c. Bijbels advies opvolgen.

Spreuken 26:4 Antwoord een zot niet naar zijn dwaasheid, opdat gij zelf hem niet gelijk wordt. (NBV: Antwoord een dwaas niet met dwaasheid, word niet als hij.) Dus niet als reactie op de evolutietheorie theorieën verzinnen en als serieuze wetenschap presenteren. Geen leugen met leugen bestrijden. Want dan ben je ook een leugenaar en wordt je eenzelfde zot. (Uiteraard kunnen we wel andere modellen bedenken en als vrijblijvende alternatieve mogelijkheden presenteren).

Spreuken 26:5 Antwoord een zot naar zijn dwaasheid, opdat hij niet wijs zij in eigen ogen.

Een zot is iemand die zegt dat er geen God is. (Ps.14:1) Beseffen in welke positie je verkeert als kind van God en de verblinde evolutionisten liefdevol tegemoet treden. Het doel is dat ze inzien dat ze zondaars zijn.

3. In het besef dat alleen de Waarheid vrijmaakt.

a. Van nature zijn alle mensen geestelijk dood en door de overste van de wereld, de vader der leugen, verblind. (2Kor.4:4)

b. Tenzij iemand geestelijk geboren wordt kan hij de geestelijke wereld niet zien. (Joh.3:3)

4.Concrete tactiek op deze site.

a. Primair gericht op kinderen van ouders die niet anti-christelijk zijn.

– groep 7. Brochure “In het begin”.

Doel: Leren onderscheiden tussen feit en gedachte.

– groep 8. Brochure “Schepping of Evolutie? wat geloof jij?

Doel: Leren dat onze gedachten bepalen wat we zien; dat er verschil in wetenschappen is; dat Bijbels geloof een bewuste keuze vereist. Bij deze brochure is een docentenhandleiding met verwerkingsmateriaal.

– voortgezet onderwijs. Brochure “Evolutie; feiten en gevolgen voor normen en waarden

Doel: Leren kritisch te kijken naar de evolutieleer en logische conclusies te trekken.

(b. Hoe te richten op kinderen en hun ouders die niet christelijk zijn?

Graag ontvangen we suggesties en ervaringen met de benadering van de moderne jeugd.

Mogelijke aanknopingspunten ?

– aanspreken van besef zingeving: vanwaar, waarheen, waartoe.

– zinloosheid leidt tot verval normen, zelfdoding tieners.

– aansluitend bij de hang naar het spirituele New Age denken: er is meer dan alleen het zichtbare;

– appelleren aan / oproepen van het gevoel van verwondering.)