De Tempelberg

door Franklin ter Horst

Bronnen uit Israël melden dat de Tempelberg in Jeruzalem binnen afzienbare tijd het decor zal worden van ernstige ongeregeldheden. De “General Security Service” heeft namelijk een voorstel ingediend, de Tempelberg- de heiligste plaats voor de joden op aarde- te heropenen voor joodse gelovigen.Voorbereidingen daartoe zijn inmiddels in volle gang. Als reactie op dit voornemen zei Adnan al-Husseini hoofd van de Waqf, de hoogste moslimraad, dat de Arabieren niet zullen toestaan dat niet-moslims de Tempelberg betreden om er te bidden en heeft gedreigd een bloedige opstand te zullen ontketenen. Het is volgens hem niet aan Israël te beslissen wie er wel en wie er niet komen mag. Ook de extremistische Moefti van Jeruzalem, Ikrima Sabri, waarschuwde dat de spanningen tussen joden en moslims hierdoor ernstige vormen kunnen aannemen. De chef van de politie Mickey Levy zei voor de radio voorbereid te zijn op eventuele ongeregeldheden.

Het is de joden sinds het begin van de “Tweede Palestijnse opstand” in september 2000 verboden de Tempelberg te betreden en bidden mogen zij er niet sinds de zesdaagse oorlog van 1967.Bronnen binnen de Israëlische regering melden dat er spoedig een beslissing zal worden genomen het Tempelplein te heropenen. Het was de bedoeling dit reeds in het voorjaar te doen maar door de enorme golf van Palestijnse terreuraanslagen is dit uitgesteld.

Voor de moslims is de Tempelberg slechts de derde plaats in volgorde van heiligheid. Eerst komt Mekka dan Medina en daarna Jeruzalem.De geschiedenis van het islamitische Jeruzalem begon bij de verovering van de stad in 638 nC door Arabische moslims onder leiding van kalief Omar. Hij lijfde Jeruzalem onder de Arabische naam “Al-Qoeds al Sjarief” (het heiligdom) bij het Arabische rijk in. Het was kalief Abd-el-Malik die in 691 nC de Rotskoepel op de plaats bouwde waar eens de tempel van Salomo en die van Herodus stonden. Sinds de verovering door Omar zijn de theologische mythen m.b.t. het Tempelplein uitgegroeid tot een grote historische zwendel.Zo zou volgens een islamitische legende de profeet Mohammed een miraculeuze luchtreis naar Jeruzalem hebben gemaakt. Daar aangekomen zou hij zijn paard aan de Klaagmuur hebben vastgebonden terwijl hijzelf naar de hemel opsteeg om daar hoogstpersoonlijk een aantal zaken te bespreken met allah, Jezus en Abraham.

Dit verhaal is echter niets anders dan een verzinsel want Mohammed blijkt nooit in Jeruzalem te zijn geweest. De waarheid is dat ten tijde van Mohammed, die in 632 nC stierf, Jeruzalem een christelijke stad was in het Byzantijnse rijk. Jeruzalem werd pas in 638 door kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg. Omstreeks het jaar 711, 79 jaar na de dood van Mohammed werd de Byzantijnse kerk op het Tempelplein in een moskee veranderd. Na wat kleine verbouwingen noemde men de kerk voortaan de Al-Aksa moskee. Mohammed kon dus nooit deze moskee in gedachten hebben gehad, toen hij de koran schreef, want hij was toen al lang dood. Diverse onderzoekers hebben reeds lang aangetoond dat het “Buitenste bedehuis” zoals genoemd in de Koran, Soera 17:1, met de moskee in Medina te maken heeft en niets met Jeruzalem.

Jeruzalem wordt trouwens geen enkele keer in de Koran genoemd terwijl de Bijbel de stad maar liefst 700 maal vermeldt.Desondanks houdt men de leugen in stand dat Mohammed ooit Jeruzalem bezocht zou hebben. Men verkondigt het ene na het andere sprookje over het islamitische recht op de Tempelberg. Maar de waarheid is dat de kinderen van Israël al 1000 jaar vC in Jeruzalem woonden, dat is 1600 jaar voordat de moslims hun intrede in de geschiedenis deden. De islamitische wereld wenst daar echter geen rekening mee te houden.Het islamitische geloof schrijft voor dat elk gebied dat zij ooit hebben veroverd voor eeuwig door allah aan hen geschonken is.

Ikrima Sabri de Moefti van Jeruzalem, eist niet alleen de Tempelberg op maar ook de Klaagmuur. Er bestaat volgens hem niet de geringste indicatie voor een vroeger bestaan van een Joodse Tempel op het Tempelplein. Sabri:

“In de hele stad is er geen enkele steen, die naar de Joodse geschiedenis verwijst. Ons recht daarentegen is heel duidelijk. Ons behoort deze plaats toe sinds 1500 jaar. De joden weten niet eens waar hun Tempel precies stond. Daarom erkennen wij hier ook geen enkel recht van hen, noch onder de aarde noch daarboven. Ook in de Klaagmuur is geen enkele steen die iets met de Joodse geschiedenis te maken heeft. Sinds 1930 heeft een comité van de volkenbond bevolen de joden daar te laten bidden, opdat ze rustig zouden zijn, maar in geen geval heeft het erkend, dat het hun toebehoort. De muur moet dan ook niet de Klaagmuur worden genoemd, maar de Al Boerak muur, naar het paard van Mohammed”

Ondertussen zijn de Arabieren druk bezig met een omvangrijke vernietiging van historische resten op de Tempelberg. Men is druk doende alle historische Joodse wortels te verwijderen.De ruimten die bekend staan als de “Stallen van Salomo” worden omgebouwd tot een grote onderaardse moskee. Bij de aanleg hiervan wordt zelfs gebruik gemaakt van bulldozers. De schade die daarmee aan Israëls oude cultuurgoed wordt aangericht is enorm. Het puin wordt buiten de muren van de oude stad op een vuilnisbelt in het Kidrondal gedumpt. Men heeft vastgesteld dat er zich in het puin belangrijke resten bevinden uit de tijd van zowel de Eerste als de Tweede Tempel. Er is sprake van systematische vernietiging van het bewijsmateriaal dat de Tempelberg tot Israëls cultuurgoed behoort. Hoe meer er word vernietigd des te vaker roept de Moefti van Jeruzalem dat er nooit een Tempel van de joden op die plaats gestaan heeft.

Gods heilige berg wordt nu ontheiligd door twee islamitische heiligdommen.Het gebied van de Tempelberg is het meest strategische en potentieel explosieve stukje grond ter wereld.Een ieder die vindt dat de Arabieren recht hebben op de Tempelberg, dwarsboomt Gods plan met Zijn volk Israël. De Tempelberg is het centrale punt waar in feite alles om draait. De islam eist Gods Heilige berg op als hun eigendom maar hun aanspraken zijn vals.Er is maar een volk dat er echt recht op heeft en dat zijn de kinderen van Israël.Het roven van joodse bezittingen is door de eeuwen heen kenmerkend geweest voor de vijanden van Israël. Er komt echter een moment dat er sprake zal zijn van terugbetaling van alles wat de volkeren van de joden geroofd hebben, hun land en ook hun Tempelplein.Volgens de profeet Micha zullen de volkeren derwaarts heenstromen, en vele natiën optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren (Tempelberg), naar het huis van de God Jakobs. (Micha 4:1-2)

Onze generatie heeft het voorrecht getuige te mogen zijn van wat de oude profeten keer op keer hebben voorzegd.

Zie ook: www.homepages.hetnet.nl/~fm-ter-horst