Hezbollahstan

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 8 april 2003) (Laatste bewerking: 8 mei 2003)

“Wij geloven dat de Verenigde Staten en de Zionistische entiteit van plan zijn de hele regio onder hun controle te brengen en zo de politieke map van het Midden-Oosten te veranderen. We moeten ons realiseren welke gevaarlijke satanische plannen deze mensen hebben. De zionisten zijn uit de hele wereld gekomen en hebben land in bezit genomen, dat niet van hen is en eisen de Tempelberg op als hun bezit. Joodse extremisten roepen op de moskee te vernietigen. Maar de zionisten en allen die achter hen staan moeten goed begrijpen dat een beschadiging van de Al-Aqsa moskee de hele regio in brand zal steken. De Al-Aqsa moskee is heilig voor de moslims. Wanneer zij besluiten de moskee te vernietigen dan zullen de islamitische naties de hele zionistische entiteit met het bloed van martelaren bestrijden. Wat de Palestijnen doen met hun martelaren is legaal want het maakt een eind aan ongerechtigheid.”

Dit zei Hassan Nasrallah de leider van de Libanese terreurbeweging Hezbollah tijdens de grote parade op “Jeruzalemdag” in Libanon op 1-12-2002. Nasrallah sprak voor een gehoor van naar schatting 25.000 aanwezigen. Jeruzalemdag is voor het eerst uitgeroepen door de Iraanse geestelijk leider Ayatollah Ruhollah Khomeini in 1979, volgend op het succes van de islamitische revolutie in Iran. Het wordt gevierd op de laatste vrijdag van de heilige islamitische maand Ramadan. Tijdens de bijeenkomst was er een grote parade waarbij twee uur lang duizenden Hezbollah strijders voorbij trokken. Ook liep er een groep kinderen mee in de leeftijd van vijf jaar, gekleed in militaire uniformen en met Palestijnse Kaffya’s op hun hoofd.

Een andere groep kinderen schreeuwde ,, wij zijn jullie soldaten, Hezbollah.” In totaal liepen er 52 brigades mee in de parade, allemaal genoemd naar Arabische zelfmoordenaars die zich schuldig hebben gemaakt aan het vermoorden van joden. In het officiële magazine van Hezbollah “El-Intikad ” van 15 november 2002 riep Nasrallah op voor een wereldwijde verspreiding van zelfmoordaanslagen. Volgens hem is noch de Amerikaanse regering, noch die van Israël in staat gebleken het concept van zelfmoordaanslagen te elimineren. Ze praten en praten over het ontmantelen van de georganiseerde bewegingen die hierachter zitten, maar hun aanpak is volkomen vruchteloos gebleken. Daarom moeten wij dit succesvolle concept verspreiden om allah’s wil en ter verdediging van onze ( islamitische) natie. Wanneer de Amerikanen een invasie ondernemen in ons gebied, dan zullen zij te maken krijgen met zelfmoordaanslagen en met duizenden getrainde strijders verspreid over de hele wereld.

Volgens Israël is Hezbollah volledig ‘oorlogsklaar’ en wachten zij op een “Go-order” uit Iran om tegen Israël ten strijde te trekken. De Jeruzalem Post schreef op 24 juni 2002 dat er een zeer gevaarlijke situatie aan het ontstaan is. ,, Er dreigt een groot conflict te ontstaan met de terreurbeweging Hezbollah.” Aldus deze krant. Een officier van het Israëlische leger noemde een confrontatie ‘onvermijdelijk’. Militaire deskundigen achten de kans groot dat het daarbij tevens tot een militair treffen met Syrië komen zal. De terreurorganisatie beschikt over een enorm wapenarsenaal waaronder naar schatting 8000 Katjoesja raketten met een bereik van 25 tot 60 kilometer waarmee geheel Noord Israël, tot voorbij de havenstad Haifa bestookt kan worden. Inlichtingendiensten melden dat Iraakse massavernietigingswapens via Syrië zijn overgebracht naar Libanon om van daaruit ingezet te worden tegen Israël. Bronnen binnen de Israëlische defensie houden er rekening mee dat Hezbollah inderdaad in bezit is van een arsenaal chemische en biologische wapens afkomstig uit Irak, wapens zo zegt men, waarmee men zelfs Tel Aviv kan bereiken.

De Hezbollah opereert in een gebied dat volgens de VN-resolutie 425, onder volledige controle van de Libanese regering zou moeten staan. Maar de Syrische bezettingsmacht bepaald wat er in Libanon gebeurt. Libanon dat de resolutie mede heeft aanvaard, weigert zich echter aan de afspraken te houden. Militaire analisten melden dat de situatie aan Israëls noordgrens onder de huidige Syrische dictator Bashar Assad, veel dreigender is dan onder zijn vader Hafaz Assad. Syrië leverde vrij recent Hezbollah 220 mm raketten met een bereik van 70-75 kilometer. De vraag is of Syrië zich bij een gewapend treffen tussen Hezbollah en Israël, afzijdig zal houden. Een van de leiders van Hezbollah, Naim Kassam, schrijft in een door hem gepubliceerd boek “Hezbollah” dat er een strategische relatie bestaat tussen de organisatie en Syrië. De Israëlische inlichtingendienst zegt dat het Syrische leger regelmatig oefent met het lanceren van raketten richting Israël. Volgens een rapport van het “US State Department” is Syrië na Iran de meest actieve sponsor van het internationale terrorisme.

Volgens de Israëlische minister van Defensie Shaul Mofaz is het IDF constant in hoogste staat van waakzaamheid aan Israël’s noordgrens. Israël reageert tot dusver steeds terughoudend als Hezbollah Israëlische posities in het grensgebied met de Golanhoogvlakte met artillerie en raketten bestookt. Sinds de terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon, onder de voormalige premier Ehud Barak, test Hezbollah regelmatig hoever het kan gaan met het provoceren van Israël. De terreurbeweging heeft Israëlische soldaten ontvoerd en vermoord, raketten op Israëlische doelen afgevuurd, mijnen langs de grens gelegd, geschoten op vliegtuigen en assistentie verleent aan Arafats terreurbende. Zij waren eveneens verantwoordelijk voor de aanslag op de Israëlische ambassade in Argentië in 1992 waarbij 29 doden vielen en voor de aanslag in 1994 op een joods centrum in 1994 eveneens in Argentië, waarbij 95 doden vielen. Cellen van Hezbollah opereren in Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Noord-Amerika.

Israëlische defensiedeskundigen hebben gewaarschuwd dat Israël bij het verder oplopen van de spanning aan haar noordgrens, wel eens zou kunnen besluiten tot een preventieve aanval op de Hezbollah posities in Libanon. In een onofficiële bijeenkomst met presidenten van grote joodse organisaties in Amerika waarschuwde Shaul Mofaz dat wanneer Hezbollah mocht besluiten tot de aanval over te gaan, Israël heel Zuid-Libanon zal ontruimen. In een radio interview zei Nasrallah dat Israël in een meedogenloze dodelijke val zal lopen, indien het mocht besluiten tot een aanval op haar posities. ,, Wij kijken vooruit naar de vernietiging van de staat Israël in onze regio. Onze doelen zijn gekozen en goed bepaald en we zijn in staat om binnen enkele seconden te reageren wanneer het ‘signaal’ gegeven wordt.” Zo werd Nasrallah door de nieuwsagentschappen geciteerd.

Verschillende bijbelteksten maken duidelijk dat Libanon ( Tyrus en Sidon in bijbelse tijden) een vernietigend oordeel te wachten staat. Tyrus word ook genoemd in Psalm 83 waar het behoort tot de volken die Israël willen verdelgen. Het zal niet goed aflopen met Hezbollahstan vanwege haar vijandige houding tegen Israël. De profeten Jesaja , Ezechiël en Amos zeggen daar het volgende over.

Jesaja 23:11-15 … de Here heeft aangaande Kanaän (Israël) bevel gegeven zijn vestingen te verwoesten…. En het zal te dien dage geschieden, dat Tyrus vergeten zal worden, zeventig jaar lang, …

Ezechiël 28:22-23 zo zegt de Here Here: zie Ik zal u, Sidon! In uw midden zal Ik mij verheerlijken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik gerichten aan die stad voltrek en Mij aan haar de heilige betoon. Ik zal daarin de pest zenden, bloed op haar straten; doden zullen daar vallen door het zwaard dat aan alle kanten tegen haar gericht is.

Amos 1:10 …, zal Ik vuur werpen binnen de muren van Tyrus, zodat het zijn burchten verteert.

De Bijbel maakt duidelijk dat praktisch heel Libanon behoort tot het “Beloofde land” want het is door Mozes toegewezen aan één van de stammen van Israël. In Jozua 18 staat dat dit gebied werd toegewezen aan Aser. Numerie 34, geeft een beschrijving van de grenzen van Kanaän ten tijde van de intocht van het volk van Israël in het Beloofde land. De noordelijke grens lag in het noorden van het huidige Libanon in de buurt van Tripolis.

Bronnen: ICEJ Jeruzalem, 24-6-2002 en 20-2-2003 . Jeruzalem Post, 24-6-2002. Arutz-7 Editor, 5-6-2002 en 22-1-2003. Jeruzalem Post Internet Editie, 20-11-2002. Israel Defense Forces, 26-11-2002. Cidi Nieuwsbrief, 12-2-2003. http://www.dailystar.com