Kinderen van Ismael (recensie)


Acht getuigenissen van moslims uit diverse landen die tot Christus gekomen zijn; uitgave Arabische Wereldzending, recensie door R.H. Matzken, Brummen, Doctor in Missiology

Kinderen van Ismaël, Christelijke Uitgeverij Initiaal, Rotterdam, 190 pag. klein formaat, E 9,95.

De Arabische Wereld Zending heeft een aantal getuigenissen bijeen gebracht van moslims uit diverse landen die tot Christus gekomen zijn. Aan het voorwoord ontlenen wij: In Nederland wonen momenteel 800.000 moslims: Wie zijn zij en wat denken zij? Is Allah dezelfde god als de God van Abraham, Izaak en Jakob? Is de islam geen bedreiging voor de samenleving?

De acht getuigenissen (waarvan de helft uit Egypte) maken op authentieke wijze de volgende dingen duidelijk:

  • de triestigheid van het ‘gebonden’ leven van een moslim
  • de soevereine hand van God, die moslims wijst op Jezus Christus
  • de aantrekkingskracht op moslims van de manier waarop christenen leven
  • de wijze waarop de Heilige Geest moslims tot het Licht brengt, die de Bijbel gaan lezen.

Tegenwoordig hoor je zelfs ‘christenen’ vertellen dat hun ‘liefde’ tot de moslims hen de vrijmoedigheid ontneemt om hen te confronteren met het Evangelie van Jezus Christus. Alleen al het woord ‘confrontatie’ staat menigeen tegen, en toch is dit Gods methode om heidenen, moslims en nominale christenen te trekken uit de wereld van de duisternis tot Gods licht. Dat dit gepaard gaat met grote innerlijke (en soms uiterlijke) strijd, komt in alle getuigenissen naar voren, in het bijzonder in het lange bericht (meer dan de helft van het boek) ‘Hoe ik God heb leren kennen.’

Opmerkelijk is de rechtstreekse wijze waarop de Here Jezus Christus zich soms aan moslims openbaart. Toen de schrijver een visioen van Hem had gezien, verwees zijn familie hem naar de psychiater die hem vroeg: “Kunt u hem voor mij beschrijven?” Ik vroeg hem: “Heeft u hem eerder gezien?” “Nee.” Ik zei: “Als u niet weet hoe hij eruit ziet, hoe kunt u dan weten of ik gelijk heb of niet?” Velen zullen zich herkennen in het antwoord: “Uw geval is erg moeilijk”.
Op de vraag wat de 800.000 moslims in Nederland denken, geeft het boekje geen rechtstreeks antwoord. Maar de omweg via hun thuislanden maakt het mogelijk om ons in hun denken in te leven.

Met de vertaling van dit boekje heeft de Arabische Wereld Zending een belangrijke bijdrage gegeven tot hun doelstelling: kerken (en scholen) toe te rusten om de moslims in Nederland op relevante wijze het Evangelie te verkondigen, want velen staan hiervoor open.
Enkele minpunten van het boekje zijn:

  • verwarring doordat de naam Allah vaak vertaald wordt het ‘God’.
  • de vele taalfouten kunnen het leesplezier dikwijls opbreken
  • het boekje is slecht gebonden en valt bij de tweede keer lezen al uit elkaar.

De inhoud maakt echter veel goed, vandaar dat wij dit boekje van harte aanbevelen. Ook nodigen wij kerken en scholen uit om iemand van de AWZ voor een lezing en discussie uit te nodigen: het zal u stellig verrijken en uw geloof versterken.