ramadan

Ramadan Vasten in de maand ramadan Uitleg begrip De ramadan is de 9e  maand van het islamitische maanjaar. Het is de vijfde ‘zuil’ van de islam en voor moslims een heilige maand. Immers, in deze maand zou Mohammed door de engel Gabriël zijn eerste openbaring van de koran ontvangen hebben, in de 27e “nacht van de bestemming”[1].     Nergens […]

Islamitisch land (Als christen leven in een islamitisch land)

De uit Soedan afkomstige Fouad Adel laat in zijn bijdrage de toestand van de christenen in landen zien waar de islam domineert. ALS CHRISTEN LEVEN IN EEN ISLAMITISCH LAND   Inleiding De laatste tijd, sinds de strijd door de Mohammed-karikaturen in verschillende Arabische en islamitische landen opvlamde, kerken werden bestormd en veel christenen werden omgebracht, […]

Drie-eenheid, Jezus en de Qur’an

Het boek dat door moslims als het letterlijk door Allah neergezonden woord wordt beschouwd, de Qur’an, is zelfs voor moslims vaak moeilijk te snappen. Een van de eerste islamitische exege-ten van naam, al-Tabari, verzuchtte bij DRIE-EENHEID, JEZUS EN DE QUR’AN   Het boek dat door  moslims als het letterlijk door Allah neergezonden woord wordt beschouwd, de […]

Fatiha (islamitisch gebed) 3

Het eerst deel van de Fatiha legt nadruk op de noodzaak om Allah lof en verering te schenken. In het tweede deel van de Fatiha vraagt de moslim aan Allah om hulp. DE FATIHA: HET GEBED VAN DE ISLAM (3) De verering van Allah door rev. dr.  Jos M. Strengholt Surah Al-Fatiha: 1.     In de naam […]

Fatiha (islamitisch gebed) 2

Opvallend in de Fatiha en het OnzeVader is dat ze beide, na God te hebben aangesproken, Hem eerst lof brengen. DE FATIHA: HET GEBED VAN DE ISLAM (2) Waarom loven we God?   door rev. dr. Jos M. Strengholt   Surah Al-Fatiha: 1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 2. Lof zij Allah, […]

Fatiha (islamitisch gebed) 1

De Fatiha: het gebed van de islam (1) Hoe naderen we tot God?   door rev. dr. Jos M. Strengholt www.strengholt.info   Surah Al-Fatiha: 1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 2. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden 3. De Barmhartige, de Genadevolle 4. Meester van de Dag des Oordeels 5. U […]

Jezus Christus in de Bijbel/Jezusbeeld in de Koran

Jezus Christus in de Bijbel/Jezusbeeld in de Koran JEZUS CHRISTUS IN DE BIJBEL HET JEZUSBEELD IN DE KORAN Hij is waarachtig God en waarachtig mens. Nee! Jezus is slechts mens. Jezus “God” noemen is godslastering. Hij is de Messias, de Christus, Gods Gezalfde (Matth 26: 63-64). Nee! Jezus is slechts één van de profeten van […]

Islam en christendom – Leskatern

LESKATERN voor godsdienst in de Tweede Fase v.o. LESKATERN voor godsdienst in de Tweede Fase v.o. INHOUDSOPGAVE:H. 1 Kennismaking met de islamH. 2 De KoranH. 3 VerlossingH. 4 Vrijheid van godsdienstH. 5 Ontmoeting en samen-leven Hoofdstuk 1. kennismaking met de islam Doelen: 1. Je kunt in grote lijnen de levensloop van Mohammed beschrijven.2. Je kunt de 6 geloofspunten van de leer van de islam […]

Israel is geen dhimmi-staat

Waarom wordt de Joodse staat Israël in het overwegend Arabische Midden-Oosten ook na meer dan 55 jaar maar zo moeizaam geaccepteerd? Dit soort vragen krijg ik regelmatig bij lezingen over de politieke achtergronden van het Arabisch-Israëlisch conflict. Al naar gelang het publiek komt men met antwoorden als: Israël maakt het er zelf naar (links publiek), […]

Integratie – hoop of illusie?

Over de vraag of integratie van moslims in de Nederlandse samenleving zal slagen of niet, lopen de meningen uiteen: 1. Het officiële beleid van de Nederlandse regering is gericht op integratie; wanneer wederzijds aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, moet dit naar haar mening wel lukken. Hierbij gaat men uit van Westerse begrippen en verdragen […]