Register van Arabische termen

Verklarende woordenlijst van de Arabische termen die in dit domein worden gebruikt.
De cijfers verwijzen naar de secties waarin de begrippen worden uitgelegd.

Allah
Ahmad
Ayatolla
Boerka
Chador
Dar al-Harb
Dar al-Islam
Dar al-Salam
Dar al-Kufr
Da’wa
Dhimmies
Djahannam
Djannah
Djizja
Djinn
Djihad
Euro-islam &
Euro-moslims
Fatwa
Fiqh
Fitna
Fitr
Hadieth
Hadj
Hallal
Haram
Harem
Hidjaab
Hoeri’s
Hidjra
Hudna
Imam
Indjil
Insjallah
Isa
Islam
Islamisten
Janitsaren
Kaäbah
Kafir
Kaliefen
Kismet
Koran, Qur’an
Koeraisj
Masjid
Medina-model
Minaret
Moedzjin
Moellah
Moetawa
Mohammed
Moskee
Moslim
Moslima’s
Niqaab
Oemma Islam
Oerkoran
Ottomanen
Ramadan
Salaat
Salam
Sjahada
Sjahied
Sjaria
Sjirk
Sji’ieten
Soefi’s
Soera’s
Soenna
Soennieten
Tanzil
Taqija
Taurat
Zaboer

Zakaat

De God van de moslims
Wijd en zijd vermaard
Sji’itische leider
Gezichtsmasker voor vrouwen; ogen bedekt door gaas
Vrouwengewaad met hoofddoek; gezicht is zichtbaar
Huis van Oorlog, gebied buiten islam
Huis van Islam, gebied onder islam
Huis van Vrede
Huis van Ongeloof
‘Uitnodiging’, verovering
Getolereerde tweederangsburgers
Hel, eeuwige pijniging
Paradijs voor de moslims
Verplichte ‘beschermbelasting’ voor niet-moslims
(Boze) geesten
Inspanning, heilige strijd
Islam volgens het Medina-model,
een typische vorm van hudna en taqija
Islamitisch vonnis, ook: doodsoordeel
Plichtenleer bij de islam
Verzoeking (tot afgodendienst)
Verbreken van vasten; suikerfeest bij einde Ramadan
Mededeling, geschreven overlevering van Mohammed
Bedevaart naar Mekka
Op rituele wijze bereid voedsel
Voor moslims verboden zoals voedsel dat niet-Hallal is
1. Alle vrouwen van een moslim; 2. hun verblijfplaats
Hoofdbedekking voor de vrouw, ter bescherming
Grootogige maagden in het paradijs
Uitwijking (van Mekka naar Medina)
Tijdelijk vredesaanbod
Geestelijk moslimleider
Evangelie van de profeet Isa (Jezus)
Moge Allah het willen of toestaan
Arabisch voor Esau; naam in de Koran voor Jezus
(godsdienst van) Onderwerping
Fundamentalisten, strijdbare moslims
Geroofde christenkinderen, getrainde moslimstrijders
Heiligdom in Mekka met zwarte steen
Niet-moslim, ongelovige
Opvolgers van Mohammed, rechters
Voor eeuwig voorbestemd (nood)lot
Heilig boek van de moslims; letterlijk ‘Reciet’
Stam van Mohammed
Kleine moskee, koranschool
Vreedzame co-existentie van ‘mensen van het boek’
Toren van moskee die oproept tot salaat
Tempelbeambte, roept vanuit de minaret op tot salaat
Islamitisch schriftgeleerde
Godsdienstpolitie (in Arabie)
Profeet van Allah, “zegel der profeten”
Huis van gebed en instructie
Onderworpen aan islam en neergebogen voor Allah
Vrouwelijke moslims
Gewaad en sluier voor de vrouw; laat de ogen vrij
Gemeenschap van alle moslims
Hemelse Koran, in Mohammed neergedaald
Eeuwenlange, uitgestrekte Turkse rijk
Vastenmaand
Ritueel gebed, vijf maal per dag
Staat van Dar al-Islam, moslim-vrede
Geloofsbelijdenis in Allah en zijn profeet
Martelaar die sterft in de djihad, helper van Allah
Rechtsregels van de islam
Heiligschennis, doodzonde
Tweede stroming binnen de islam
Mystieke stroming binnen de islam
(114) hoofdstukken van de Koran
Overlevering, de weg van Mohammed
Belangrijkste stroming binnen de islam
Aan Mohammed geopenbaard, ‘neergezonden’
(Bedrieglijke) aanpassing; huichelarij
Boeken van Mozes, Torah
Psalmen van David + historische en profetische bijbelboeken
‘Reiniging’ door aalmoezen aan de armen te geven

3
2
*
9
9
5
5
5
5
10
5, 6
12
12
6
1
5
11
11
6
4
11
1
4
1
10
10
10
9
12
2
5
10
2
12
2, 3
1
10,11
6
1
5
1
12
4
2
1
5
1
*
*
*
2
1
1
8
9
5
4
5
1
1
5, 6
1
12
10
5, 6
1
1
4
4
1
3
5
2
2

1