Vergelijking van de bronnen: Koran en Bijbel

Zowel van de islam als van het christendom bestaan karikaturen. Voor een eerlijke vergelijking tussen beide religies gaan wij uit van beider bronnen: Koran en Bijbel.

 

Laat iedereen het verstaan (flyer)Een vergelijking tussen wat de Bijbel en de Koran zeggen over een viertal actuele onderwerpen. Opgesteld door een Turkse leraar, zoon van een imam, die 30 jaar geleden christen werd.

Kruis en halve maan op de christelijke school (artikel)
Twee actuele artikelen van de Stichting Evangelie en Moslims over moslimkinderen op de christelijke school. Deze artikelen riepen diverse reacties op, die verwerkt zijn in bovenstaande studies.

Andersgelovigen en de ene Naam (folder op de website B&O)
Soms worden aanhangers van andere religies aangeduid als ‘andersgelovigen’. Zij zouden allemaal geloven in dezelfde God. B&O haalt twee bekende zendingswetenschappers aan en formuleert een eigen standpunt.

Mohammed en Jezus (artikel)
Sinds de aanval op Mohammed door Ayaan Hirsi Ali is er een taboe doorbroken. Eindelijk wordt er geschreven over de lelijke karaktertrekken van Mohammed. Goedwillende moslims nemen het natuurlijk voor Mohammed op en benadrukken zijn goede kanten. Zijn lelijke kanten worden dan verzwegen. Wat zeggen de hadieths over het leven van Mohammed?