Een moslim-jongen vraagt om een gesprek met zijn leraar: “Mijn vader wil dat ik mijn zusje zal doden, maar ik durf niet. Wat moet ik doen?” De rector van deze school die ons dit meedeelt, zegt erbij: “Mijnheer, dit bericht is maar het topje van de ijsberg!” 
Een klas – waarvan de meeste leerlingen moslim zijn – krijgt godsdienstles en moet de Bijbelgedeelten lezen waar het boek naar verwijst. In een gesprek met ons zegt Mohammed: “Ik vind het belangrijk te weten wat Jezus over de toekomst zegt.”
Op een congres over integratie in Utrecht vertelt een Iraniër: “Wanneer onze regering verdwijnt, denk ik dat 20 miljoen mensen christen willen worden.”
Een christen die een moslim wees op een nogal radicale tekst uit de Koran, kreeg te horen: “Jullie Koran is door Joodse agenten vervalst.”

Ja, wat weten wij allemaal (niet) van de islam! Voor christenen is dat allemaal een aansporing om hun eigen Bijbel goed te kennen, want nu hebben wij niet alleen een Woord voor de wereld, maar ook een Woord voor de moslims! (en soms begint dat Woord met een antwoord op hun vragen – en verwijten)In boeken over de islam die bij B&O in de webshop te koop zijn, kan iedereen op beknopte wijze

  • kennismaken met de islam, de vijf zuilen en de belangrijkste stromingen
  • en met Mohammed, de boodschapper van Allah.

Daarbij wordt gezocht naar het antwoord op vragen als

  • Vereren joden, christenen en moslims dezelfde God?
  • Is de Koran door Allah ingegeven, en welk gezag hebben de andere geschriften?
  • Is de islam een religie van vrede en is de sjaria een weldaad voor een samenleving?
  • Waarom spelen macht en eer zo’n grote rol in de islam?
  • Zijn moslima’s bevoorrecht boven andere vrouwen?
  • Dialoog en integratie – in welke richting?