Berichten

Genderneutraliteit discrimineert schaamteloos man en vrouw Gender (= het geslacht) staat voor de gedrags- en identiteitsaspecten van sekse, ter onderscheiding van fysiologische, biologische en psychologische kenmerken. Vanwege de actuele discussie wordt in dit artikel vaak de typering gender gebruikt voor ‘het geslacht’ en DSD voor mensen met een intersekse-conditie- stoornis. Algemeen Wat zijn er prachtige […]