Genezing

De volgende brochures werden in 2008 bij de Duitse organisatie “Christen im Dienst an Kranken” uitgegeven:

cover_genezing_webshop

Geneeskunde en wereldbeeld
Geneeskunde begint met een mens: een medische wetenschapper, een mens. Niemand onder hen denkt en handelt zonder een of ander wereldbeeld, mensbeeld, ziektebeeld en therapiebeeld. Dit zijn paradigma bepaalt zijn denken en observatie, zijn diagnostiek, zijn therapiedoelen als ook therapiewegen tot die doelen.

Wegen naar genezing
Ziekten kunnen verschillende oorzaken hebben: organische, maar ook niet organische. Afgezien daarvan kan God een ziekte tot Zijn specifiek doel gebruiken. Immers, wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede (Rom 8:28).

Gods belofte van genezing. Voor wie? (Jak 5:14-18)
Deze brief van Jakobus is de enige brief waar van een synagoge sprake is (Jak 2:2). Hij is gericht aan de twaalf stammen in de verstrooiing (Jak 1:1). Jakobus behandelt hier vragen van deze joodse christenen:
– Wat een doodziek lid van zo’n gemeente moet doen. Hij moet het initiatief nemen en de oudsten van zijn gemeente roepen.
– Wat deze joods-christelijke oudsten in dat speciale geval moeten doen behalve op de gebruikelijke joodse wijze met olie zalven (Marc 6:13).
 

Inhoud

Geneeskunde en wereldbeeld

 1. Inleiding
 2. Geneeskunde en het materialistisch atheïstische wereldbeeld
 3. Geneeskunde en het astrologische wereldbeeld
 4. Geneeskunde en een psychologisch wereldbeeld
 5. Een Bijbelse beoordeling
 6. Geneeskunde en het on-Bijbelse metafysische of energetische, gespiritualiseerde wereldbeeld
 7. De natuur als een zogenaamde schakel tussen macrokosmos en de menselijke natuur
 8. Beoordeling

Wegen naar genezing  

 1. Ziekte en Gods roep tot omkeer
 2. Ziekte en onvergeven schuld
 3. Ziekte en een verkeerde levenswijze
 4. Ziekte en levensproblemen
 5. Ziekte en occultisme in ruimere zin
 6. Ziekte en heiliging
 7. Ziekte en demonische aanvallen bij Gods kinderen

Gods belofte van genezing. Voor wie?

Jacobus 5: 14 – 18

 

• Auteur: E.Nannen
• 36 pagina’s, € 2,80
Zie verder de webshop van deze site