Inleiding Het waren mannen van naam die in het bestuur zaten van de lokale protestantse christelijke scholenvereniging. Allen waren actief betrokken bij een eigen kerkelijke gemeente en sommigen landelijke bekend met een goed christelijk getuigenis. De tijd is eind jaren zestig en ‘hun’ eerste school was 50 jaar daarvoor opgezet en vernoemd naar de toen […]

Om het patent te begrijpen, dat de basis vormt van het door Bill Gates US-technologie opgerichte bedrijf Microsoft, moet men iets weten van de begrippen chatbot en avatar. Chatbots zijn dialoogsystemen (dialoog= samenspraak), voornamelijk op het internet, die beschikken over natuurlijke taalvaardigheden om communicatie te voeren. Men stelt de chatbots bijv. vragen die ze beantwoorden […]

De Bijbel (nog) als norm of (vanwege de druk) toch maar mee met de maatschappelijke hype? “Hier kwam het bericht dat het vandaag Paarse Vrijdag is op school. Is dat verplichte stof voor het primair onderwijs, of kan het bijzonder onderwijs daar een andere keuze in maken?” De tekst hierboven komt uit een bericht, dat […]

We leven in de postmoderne tijd waarin ieder zijn waarheid mag hebben. Ook als christenen zijn we kinderen van onze tijd. De ideeën en ‘ismen’ van deze tijd sijpelen onze christelijke scholen en gezinnen binnen. Onze kinderen leven in een wereld van mobiele telefoons waarop zij in aanraking kunnen komen met dingen waarvan je als […]

“Zaadjes van verwarring” Hoe de genderideologie kinderen laat twijfelen over wie ze zijn. “Mam, ik denk dat ik misschien tóch een meisje ben.” Met een nadenkend gezicht staat Roan bij het aanrecht waar zijn moeder de laatste hand aan het eten legt. De moeder van Roan kijkt even verbaasd naar haar zoon, maar dan gaat […]

Inleiding Halverwege de middag stapte ik door de deur van The Foundationi een internationale privéschool te Hardinxveld-Giessendam. Overal stonden kratten met groente en fruit in de hal, schalen met eieren, een kledingrek met mooie kinderkleding en andere spulletjes op een tafel. De directeur, Edward Koemans, heet mij welkom en verontschuldigt zich: “Een paar keer per […]

De Bond tegen het vloeken bekijkt ieder jaar het taalgebruik in kinderboeken. Eerst volgt een citaat uit de inleiding. “De Bond tegen vloeken voert jaarlijks een Kinderboekenonderzoek uit. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de mate waarin grove taal gebezigd wordt. Een lezersjury noteert alle woorden die als grof en onbeschaafd bestempeld kunnen worden. Dat […]

Een suggestie voor jeugdkringen/gespreksgroepen Mobiele telefoon De smartphone kan de ‘wereld’ het leven van de mensen laten binnendringen. Via het internet maakt de smartphone het mogelijk om met slechts een tik verbinding te krijgen met morele gevaren en valse leerstellingen, of misleid te worden in een digitaal delict. Er komen steeds meer nieuwe mogelijkheden. ●Welke […]

Het grote probleem van onze tijd Inleiding In 1994 begon ik, 22 jaar jong, als leerkracht basisonderwijs in het kleine en mooie plaatsje Linschoten. Nadat ik in 1993 tot geloof was gekomen, zag ik in dit werk een prachtige mogelijkheid om de kinderen het evangelie bekend te maken. De school waar ik in groep vijf […]

Inleiding Deze bijdrage is bedoeld als een aanzet tot bezinning op allerlei vormen van meditatie zoals die worden aanbevolen en ingezet in therapieën1 en inmiddels ook in geloofsgemeenschappen waar christelijke meditatie ‘in’ is. Ik wil iets zeggen over de schaduwkanten ervan en over de bezwaren tegen mediteren, ook bezwaren die Gods Woord noemt. Uiteraard is […]