Van generatie op generatie

Opvoeden is moeilijk. Dat hoor ik toch geregeld om mij heen. Vaak ook met de verzuchting over een of ander beeldscherm en de vraag hoe we onze kinderen weerbaar maken tegen allerlei invloeden om hen heen. Onze ouders en grootouders hadden het gemakkelijker, hoor ik dan. Het is waar, we leven in een heel andere […]

Het geloof voorleven en de vrucht daarvan

B&O houdt zich al een aantal decennia bezig met de bezinning op Bijbel en onderwijs.  Achtergronden worden geanalyseerd, trends ontdekt, valse leringen ontmaskerd. Daartoe verschenen en verschijnen naast het magazine ook flyers, boekjes en brochures. Halloween is zo’n actueel onderwerp, waar inmiddels gelukkig ook andere (kerkelijke) organisaties tegen waarschuwen. B&O doet dit al jaren en […]

„Wat, ben jij alleen maar huisvrouw?“

Een bemoediging om tegen de tijdgeest in te gaan In elke levensfase moet ik mij opnieuw afvragen welke prioriteiten ik in mijn dagelijks leven moet stellen. Ik wilde graag trouw handelen naar Titus 2 (“huishoudelijk”), maar tegelijkertijd lokte de roep naar zelfverwerkelijking  mij. Sinds ik kinderen heb, moet ik mijzelf ook vaak rechtvaardigen, waarom ik […]

Donateursavond 19 maart 2020

Giessen, 16 maart 2020 Betreft: donateursavond 19 maart ’20 Geachte heer/mevrouw,  U zult met de strengere maatregelen t.a.v. het coronavirus die de regering heeft afgekondigd, op de hoogte zijn. Het bestuur heeft daarom het besluit genomen om de donateursavond van donderdag 19 maart ’20 niet door te laten gaan. U zult daar begrip voor hebben. […]

Weid Mijn lammeren, de misleiding van Covey

Inleiding In mijn loopbaan heb ik verschillende managementcursussen gedaan. Als ik daarop terugkijk, dan valt het mij op dat deze cursussen vaak niet wetenschappelijk gefundeerd waren en altijd op basis van humanistisch gedachtegoed met een spirituele kwinkslag. ‘Er in stappen’ was altijd makkelijk waarna je in een groepsdynamisch proces met collegae terecht kwam. Het duurde […]

Ontmaskering

Het zal gebeuren, zodra de Heere heel Zijn werk op de berg ​Sion​ en in ​Jeruzalem​ voltooid heeft, dat Ik de vrucht van de trots van de ​koning​ van ​Assyrië​ en de glans van zijn hooghartige oogopslag zal vergelden. Want hij zegt: Door de kracht van mijn hand heb ik dit gedaan, en door mijn […]

Kinderen leren een dagelijkse Bijbel leestijd te hebben

“… en u van jongsaf de heilige Schriften kent” (2Timotheüs 3:15). Een van de belangrijkste dingen die ouders voor hun kinderen kunnen doen is hen te helpen bij het ontwikkelen van een gewoonte van dagelijkse Bijbelstudie. Hoewel ik in de kerk opgroeide, herinner ik me geen enkele aanwijzing of aansporing of iets dergelijks. Het is […]

Gezinsproblematiek

Een progressieve socioloog, Nick Wolfinger, presenteerde onlangs de volgende samenvatting van zijn laatste onderzoek aan de Universiteit van Virginia. “Een merkwaardig en ongelukkig kenmerk van gezinsdemografie is de hardnekkige armoede in gezinnen met alleen maar moeders. In de afgelopen veertig jaar is de inkomenskloof tussen alleenstaande en getrouwde moeders nauwelijks veranderd, een verrassend resultaat gezien […]

Rots en Water, vertrouwen op wankele basis

Heeft een christen weerbaarheidstrainingen nodig? De training Rots en Water (verder afgekort tot R&W) is ontwikkeld door de Nederlander Freerk Ykema. De training wordt ingezet als middel tegen pesten, ter verbetering van het groepsklimaat en als weerbaar­heids­training in het kader van geweld en seksuele intimidatie. Dus ook als er geen sprake is van pestgedrag maar […]

Gefundeerd of fundamentalistisch?

Argumenten van een vader in een discussie met zijn zoon Mijn lieve zoon  De laatste tijd hadden wij steeds weer meningsverschillen, die gefundeerd zijn op onze verschillende wereldvisies. Daarbij heb je mij o.a. voor de voeten geworpen dat ik sektarisch, homofoob en intolerant ben. Zelf beroem je je erop een vooruitstrevend en tolerant mens te […]