Christelijk onderwijs in Duitsland

Vrije[i] christelijke, confessionele scholen in Duitsland   Waarom eigenlijk vrije christelijke, confessionele scholen? Dit kunnen velen zich misschien afvragen. Hebben we zoiets wel  nodig? Waarom voldoen de openbare scholen niet? Gods Woord zegt ons over de opvoeding van kinderen: Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw […]

Het reguleren van emoties  

 ‘De trein van Boos naar Middel’ ‘De Trein van Boos naar Middel’ is een methode om heftige emoties bij volwassenen en kinderen te leren reguleren. De auteurs Frank van den Berg en Ernst Bouweriks zijn systeemtherapeuten. Het gedachtegoed komt uit de systeemtheorie met een oplossingsgerichte methodiek als uitwerking. Kort gezegd gaat de systeemtheorie er vanuit […]

Nieuwe Testament en seksualiteit

Gods heilsplan voor een overspelige wereld Inleiding Het Nieuwe Testament begint met twee volmaakte voorbeelden van een huwelijk. Zacharias en Elisabeth waren beiden uit het priesterlijk geslacht, rechtvaardig voor God, levend naar alle geboden en eisen des Heren, onvruchtbaar, maar biddend om een kind, en op hoge leeftijd. God beloofde hun een zoon, Johannes (de […]

Identiteit uit de tijd?

Strijd om identiteit Christelijk onderwijs is niet vanzelfsprekend, net als christen zijn niet vanzelfsprekend is. In Romeinen 12:2 staat (NBG): ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene’. Als christenen is onze identiteit […]

Oude Testament en seksualiteit

Hun ziel sterft in de jeugd, en hun leven met de aan ontucht gewijden. Dit artikel geeft een beschouwing over seksualiteit en is uitsluitend gebaseerd op de Bijbel. De Bijbel is voor mij een normatief boek en allen die Gods stem daarin willen, horen, vinden de weg naar het Leven. Degene die in ongehoorzaamheid aan […]

School een plek van leren EN ontspannen?

De scholen zijn inmiddels weer geopend en dingen zijn anders geworden. Er is een tijd vóór en een tijd ná corona. Sommige kinderen zijn angstig geworden. Gelukkig stellen de meeste scholen het welzijn van de kinderen voorop in plaats van een eventuele opgelopen achterstand. Op sommige scholen worden yoga en mindfulness gebruikt om daarmee het […]

Pas op!! Aanval op onze (klein)kinderen!!

 “Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere! Hef tot Hem uw handen op, vanwege het leven van uw kleine kinderen” (Kl 2:19). De duivel verhoogt zijn snelheid, hij is aan zijn eindsprint begonnen. Hij ziet dat zijn einde nadert. Binnenkort wordt hij voor 1000 (duizend!) jaar op non-actief gezet en […]

Wat heeft corona met God te maken?

De auteur van het onderstaande artikel, dr. Werner Gitt, gebruikt op diverse plaatsen voorbeelden uit Duitsland. Op zichzelf is dat geen bezwaar, omdat de situatie in ons land niet zo veel verschilt. Nooit eerder dwong een ziekte de hele wereld op de knieën zoals in het voorjaar van 2020, waarin het coronavirus het openbare leven […]

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Rationeel Emotieve Therapie (RET) Bijbelse duiding en weerlegging RET-therapie is een cognitieve methode die erop gericht is om mensen beter te leren omgaan met stressvolle situaties De relatie tussen denken en emotie staat binnen deze therapie centraal. Het uitgangspunt is dat niet de gebeurtenis zelf,, maar de interpretatie van de gebeurtenis oorzaak is van psychische […]

Beproeft de geesten of zij uit God zijn… (1Joh 4: 1)

De tijdgeest Er waait de laatste jaren een andere geest door de maatschappij. Dat is vaak een figuurlijke manier van spreken, maar ik bedoel het nu letterlijk. Een geest die iets of iemand aandrijft en doet handelen. We spreken bijvoorbeeld wel over een geest van jaloezie. Dat is dan een (boze) geest die iemand aandrijft […]