Occulte invloeden bij christenen

New age in kerk en gemeente Eerst een korte begripsomschrijving: Newage- beweging (Engels: nieuw tijdperk). New agers zijn ervan overtuigd, dat de wereld is overgegaan van het Vissentijdperk (met zijn vaste waarden, tegenstellingen en oorlogen) naar het Waterman-tijdperk waarin harmonie en vrede heerst. Zij verwerpen de joods-christelijke wereldvisie, propageren een hindoe-holistisch wereldbeeld en stellen zich […]

RGM therapie

Deze therapie valt onder de categorie creatieve therapie. Creatieve therapie is een verzamelnaam voor allerlei soorten therapieën waarin men gebruik maakt van dans, zang, kunst ,muziek, enzovoort. Creatieve therapie is , zo komt het over, een holistische benadering. Doordat men danst, zingt of iets dergelijks, worden emoties en dergelijke toegankelijk waardoor de therapeut weer een […]

How to protect your child from the new age and spiritual deception.

Recensie  (Hoe je kind beschermen voor de newage en de  geestelijke verleiding), Berit Kjos, 336 pages, $ 14,95. Bestellen bij www.crossroad.to of bij www.lighthousetrailsresearch.com. Kjos wil in dit boek aantonen dat kinderen op allerlei terreinen worden geconfronteerd met newage-spiritualiteit. Zij pleit ervoor dat ouders een proactieve houding aannemen om waakzaam te zijn om hun kinderen […]

Mindfulness

Alternatief balanceren in de gezondheidszorg Een vrouw komt op de pijnpoli in verband met chronische hoofdpijnklachten. Naast een gesprek met de anesthesist heeft ze ook een gesprek met de psychiater van het pijnteam. Deze zegt al snel: ‘Mevrouw, we hebben een goede therapie: aandachtstraining.’ Een onschuldig klinkende naam. Zou ze het niet eens kunnen proberen? Een verpleegkundige maakt […]

Newage-muziek

Begripsomschrijving De term newagemuziek is een verzamelbegrip voor alle vormen van muziek die mensen brengen tot verruiming van het bewustzijn en het overschrijden van de grenzen van de eigen persoonlijkheid. Hieronder vallen zowel geluidsorgieën als de zogenaamde achtergrond-muziek, die alle een effect van ‘neerzinken in een klanktapijt’ teweegbrengen. Dit leidt tot het vervagen van absolute […]

Newage-symbolen

Samenvatting Wat zijn newage-symbolen en waar staan ze voor? Word je occult besmet als je regelmatig met Chinese of Hindoe-tekens wordt geconfronteerd, zoals Yin-Yang of Mandala? B&O magazine juni 2000 Door drs. R.H. Matzken Vraagstelling “Het treft ons dat je tegenwoordig zo dikwijls newage -symbolen ziet: bijvoorbeeld het yin yang-symbool, zelfs bij christenen! Zouden die […]

New age en klimaat

Het tijdschrift Scientific American doet een oproep voor een mondiale regering als de enige oplossing voor een klimatologische ramp. De termen “opwarming” en “afkoeling van de aarde” komen in dit artikel niet voor, maar “social engineering” wel! Het gaat om een artikel van Gary Stix in het blad Scientific American van 17 maart 2012 met […]

Newage-beweging

New Age beweging (Engels: nieuw tijdperk) Bijbelse duiding en weerlegging New Agers zijn ervan overtuigd zijn dat de wereld is overgegaan van het Vissentijdperk (met zijn vaste waarden, tegenstellingen en oorlogen) naar het Waterman-tijdperk waar harmonie en vrede heerst. Zij verwerpen de joods-christelijke wereldvisie, propageren een hindoe-holistisch wereldbeeld en stellen zich open voor het spirituele-esoterische […]

Verantwoording

De basis voor de deelsite ‘Bijbel en new age’ wordt gevormd door gegevens uit het ‘New age handboek’ van drs. R. H. Matzken. Het is een uitgave van Buijten & Schipperheijn. ISBN 90-6064-713-0. Een opmerkelijke uitspraak van de apostel Paulus geschreven aan zijn veel jongere medewerker Timotheüs betreft een waarschuwing voor wat er in een […]

transformatie

Dit begrip wordt door veel new agers graag en vaak gebruikt. Hiermee wordt de omwenteling op alle terreinen gekenschetst die door de nieuwe tijd mogelijk is geworden. Het begrip is afkomstig uit de techniek en wordt bij new ge toegepast op de verandering van mensen, hun denkpatronen en instellingen. Het proces kan beginnen, als men […]