Inleiding Kan er een gevaar schuilen in Acceptance and Commitment Therapie (ACT), een therapie die je helpt je problemen te aanvaarden en je toe te wijden aan je waarden? Mogelijk komt deze therapie niet heel bekend voor. Toch is er een grote kans dat je ermee wordt geconfronteerd zonder daar misschien zelf van bewust te […]

Zoveel kinderen, zoveel problemen? Is er ooit eerder een tijd geweest waarin zoveel gesproken werd van en over kinderen met problemen? Het onderhand in alle lagen van de samenleving ingeburgerde begrip ADHD is al lang niet meer voldoende om een ontwikkelingsstoornis te duiden. ‘Het probleemkind’ kan namelijk variatie vertonen in ontwikkelingsstoornissen. Er wordt onderscheid gemaakt […]

De smurfen zijn stripfiguren en bedacht door een Belgische striptekenaar. In 1959 kregen de smurfen hun eerste stripreeks en later volgden tekenfilmseries en films. Hoewel hier niet echt artikelen over zijn te vinden, geeft Wikipedia wel voldoende informatie om te kunnen beoordelen of de smurfen passen in een christelijk huis of niet. Als je het […]

Een bezinnend artikel over EMDR is dat niet wat vergezocht? Het gaat immers over een techniek die bij velen gewoon lijkt te werken. Dan is het goed, toch? Of is er meer over te zeggen? Wat is EMDR? EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een techniek die aanvankelijk als therapie ingezet werd bij de […]

Lectio divina Bijbelse duiding en weerlegging Lectio divina is een van de rooms-katholieke meditatietechnieken. De naam is afgeleid van een Latijns woord dat ‘heilige lezing’ betekent. Het is een oude methode om de Bijbel langzaam op een herhalende wijze te lezen om de aanwezigheid van God te ervaren. Er wordt een woord of zin uit […]

Contemplatief gebed In veel kerken en andere christelijke kringen wordt er steeds meer gemediteerd door middel van het contemplatief gebed. Deze vorm van gebed komt oorspronkelijk vanuit de kloosters. Omdat er rooms-katholieken waren die de kerk verlieten, om hun heil in oosterse godsdiensten te zoeken, riep men hen op (op het Tweede Vaticaans Concilie) om […]

Wat is contemplatief? Contemplatie is een ander woord voor beschouwing. Templatie stamt af van het Griekse woord templus dat letterlijk “het scheiden van iets uit zijn omgeving” betekent. Bij contemplatie probeert men zich meer ontvankelijk op te stellen en te verblijven bij het “voorwerp van contemplatie” om zich hierdoor te laten doordringen. In de christelijke […]

Tongen Bijbelse duiding en weerlegging Tongen hebben een dubbele functie: * als ‘orakels’ of ‘transmissies’ brengen zij ‘hoorbare boodschappen van de andere wereld’ over, zoals een ‘profetie’, mysterie-inzicht of opdracht; * als ‘stameloefeningen’ stemmen zij mensen af op de wereld van ‘Shambhalla’, die deze dikwijls ervaren als een overweldigende (gods) ervaring.  Het spontaan spreken in […]

Uit een onderzoek in Canada bleek dat “75% van de jonge conservatieve christenen gelooft dat tatoeage een geoorloofde spirituele uitdrukking is” (“For the Love of God”, The Vancouver Sun, Vancouver, British Columbia, februari 1999). Verslaggever Douglas Todd van The Vancouver Sun bezocht de Vineyard Christian Fellowship in Langley, British Columbia, en ontdekte dat tatoeages het […]

Schrijfdans: een methode die kinderen zou helpen om netjes te schrijven. Veel basisscholen werken met deze methode. Wat veel leerkrachten en ouders niet weten is dat Schrijfdans geen neutrale methode is. Hieronder staan in het kort een aantal punten om dit te verduidelijken. De wortel van Schrijfdans De didactiek van de methode Schrijfdans gaat uit […]