De stichting Bijbel & Onderwijs

Bijbel & Onderwijs is in 1981 als stichting begonnen. Door een uitzending van de EO, ‘Geesten op het schoolplein’, werd duidelijk aan welke gevaren kinderen/leerlingen blootstaan. Vooral drs. R. H. Matzken was één van de initiatiefnemers om daadwerkelijk iets aan die gevaren te doen. In de loop der jaren is het werk van Bijbel & Onderwijs uitgebreid. Aan het aantal deelsites van de website bijbelenonderwijs.nl wordt dat duidelijk: ‘Bijbel en onderwijs’, ‘Godsdienstmethoden’, ‘Huis van islam’, ‘Evolutie? Nee!’ ‘Occult en Licht’ en ‘Bijbel en new age’. Dankzij uw giften is het mogelijk om de stichting draaiende te houden. Vanaf het begin is het uitgangspunt onomwonden:

Bijbel & Onderwijs wil de christelijke levensbeschouwing in opvoeding en onderwijs integreren. Die levensbeschouwing:

  • baseert zich op de Bijbel (bijbelcentrisch)
  • is gericht op de persoon van Jezus Christus (christocentrisch)

Het bestuur bestaat uit personen die allen min of meer bij het onderwijs zijn betrokken. Zij, komend uit diverse denominaties, belijden allen ‘Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader’ (Phil 2:11).

Door de website, door publicaties, door het magazine en de nieuwsbrief willen we voorlichting geven voor gezin, school en gemeente. De eer aan de Heer der heren staat bovenaan.