Afgoden deel 3

In de tijd na Salomo staan de vreemde goden centraal. Steeds opnieuw lees je dat de Israëlieten de zegeningen van de HERE vergaten en de dienst van God inruilden voor de verering van beelden van hout en steeën.

Afgoden (dl 3)

In de tijd na Salomo staan de vreemde goden centraal. Steeds opnieuw lees je dat de Israëlieten de zegeningen van de HERE vergaten en de dienst van God inruilden voor de verering van beelden van hout en steeën. Die beelden hoorden bij een cultuur die grote aantrekkingskracht uitoefende: offerfeesten met priesters en priesteressen die alles voordeden wat God verboden had. De tabakscultuur was een natuurreligie die gepaard ging met paranormale verschijnselen, wichelarij (je leven laten bepalen door voortekens), magie (hekserij en toverij) en noem maar op. Maar het was ook een cultuur met veel maatschappelijk onrecht. Zowel tegen het één als tegen het ander protesteerden de profeten heftig.