Antichrist deel 4

De Bijbel spreekt op twee manieren over ‘de antichrist’. Sommige vertalingen spreken over de zoon des verderfs, of de wetteloze. Het boek Openbaring spreekt over hem als ‘Het Beest’.

Antichrist (dl 4)

De Bijbel spreekt op twee manieren over ‘de antichrist’. Sommige vertalingen spreken over de zoon des verderfs, of de wetteloze. Het boek Openbaring spreekt over hem als ‘Het Beest’.

De verpersoonlijking van het kwaad Groep van personen, ‘de tijdgeest’
* Eén persoon `tegen’ en `in plaats’ van Christus: de Antichrist.
* Hij zal zich laten vereren in een tempel die eenmaal in Jeruzalem zal worden herbouwd.
* Personen in het christendom die het tegenovergestelde van het evangelie leren.
* Zij zijn moeilijk te herkennen en hebben veel invloed in de christelijke gemeenten.

Het voorzetsel anti kan op twee manieren worden gebruikt. In het Grieks betekent het `tégen’ (makkelijk te herkennen, maar moeilijk te bestrijden), maar ook `in plaats van’. (nog wel te bestrijden, maar moeilijk te herkennen).