Apostolische gemeente deel 4

De eerste christenen kwamen uit minstens zestien verschillende landen maar vormden een hechte gemeenschap.

Apostolische gemeente (dl 4)

De eerste christenen kwamen uit minstens zestien verschillende landen maar vormden een hechte gemeenschap.
Er waren vier dingen kenmerkend voor deze eerste gemeente en deze gelden nog steeds:
1. Het onderwijs van de apostelen. In de brieven van de apostelen blijkt hoe de apostelen de gemeenten onderwezen toen Jezus was weggegaan. Voor hun onderwijs gebruikten zij het Oude Testament, de Bijbel dus.
2. De gemeenschap. Natuurlijk was hun gemeenschappelijk geloof het belangrijkste. Velen kwamen met vrijwillige gaven voor degenen die te weinig hadden. Samen delen was de praktische uitwerking van hun saamhorigheid.
3. Het breken van het brood, zie Avondmaal.
4. De gebeden. In het gebed stemt de gelovige zich af op God en leert hij welke dingen hij aan God mag vragen. Daarnaast is er dankzegging en aanbidding van God voor wie Hij is en voor wat Hij heeft gedaan, individueel en gezamenlijk.