DROOMDUIDING

DROOMDUIDING

Het serieus omgaan met dromen die, als spiegel van het onbewuste, tot bondgenoten kunnen uitgroeien ten bate van de zelfverwerkelijking. Hiermee worden de grenzen overschreden, waarmee ‘droomduiden’ wordt tot een beleven van de eigen ‘esoterische werkelijkheid’. Dit effect wordt verhoogd door creatief dromen ofwel droomsturen, waardoor de mens zich, in zijn slaaptoestand, openstelt voor ‘hogere machten en werkelijkheden’, Een voorbeeld hiervan zijn succes-dromen van “mensen die de durf, de energie en de vastberadenheid hadden om van hun succes te dromen en het ook waar te maken”. Een ander voorbeeld is de nadruk die mensen leggen op zogenaamde collectieve dromen of volksmythen, hierdoor worden tal van geschriften en verschijnselen vanuit de dieptepsychologie verklaard.