DODENBOEK (Egyptisch, Tibetaans)

Het dodenboek is een occult boek met instructies over de periode, die ligt tussen het sterven en het opnieuw tot leven komen in een andere baarmoeder. In de dodenboeken wordt aan de doden regels gegeven voor de periode van ‘Bardos’, de tijd tussen dood en reïncarnatie. Afhankelijk van de gebeurtenissen en handelingen in de drie fasen van Bardo, wordt bepaald of, en zo ja hoe, de dode zich zal reïncarneren, waarbij diens karma een grote rol speelt.