SILVA MIND CONTROL

SILVA MIND CONTROL

Dit zijn cursussen die gebaseerd zijn op de methode van een zekere Da Silva. Daar wordt geleerd om (tijdelijk) over te schakelen op een lagere leeffrequentie of golflengte. Hierdoor wordt men gevoelig gemaakt voor buitenaardse werkelijkheden en dat stelt mensen in staat  zich op levendige wijze een laboratorium of workshop ergens in de kosmos voor te stellen. Daarbij leidt men zijn fantasie op zodanige wijze, dat men heel concreet aan het werk gaat en in deze ‘kosmo-shop’ datgene totstandbrengt wat men beoogt, zoals een beter zelf-imago of een examen waarvoor men wil slagen. Dit komt erop neer, dat men zijn gedachten zo scherp mogelijk visualiseert en daarbij wordt men soms door een zogenaamde helper of geestengids bijgestaan. Vervolgens leert men het aldus verkregen resultaat langs para-psychische weg tot realisatie te brengen.