Een onjuist zelfbeeld

O, wat ben je mooi…

Het zelfbeeld verbeteren… Bevrijding of valstrik?


zelfbeeld illustratie
• “Zowel in tijden van voorspoed als van tegenspoed hebben mensen vaak twijfels over zichzelf. Ze zijn bang niet aan de eisen te voldoen, niet geaccepteerd te worden of ze hebben verborgen schaamtegevoelens. Zowel in religieuze kringen als in de seculiere wereld worstelen mensen met problemen over zichzelf en hun identiteit.”

• “De meesten van onze opvoedkundige experts, psychologen en counselors, zowel seculiere als christelijke, vertellen ons dat de vitale sleutel voor al deze gebieden in het leven de allerbelangrijkste eigenschap EIGENWAARDE is!”

• “Hoe het ook onder woorden gebracht wordt, de gezamenlijke vijand, die bevochten moet worden, is “lage eigenwaarde” en de nadruk ligt altijd op het eigen ik.”

(citaten uit: “Zelfbeeld verbeteren… bevrijding of valstrik?” Anita Simpson; Uitg. Werkgroep “Terug naar de Bijbel”, 2007)

Kort gezegd: De moderne psychologie leidt tot ik-gerichtheid: zelfontplooiing en zelfverwezenlijking en zelfhandhaving: voedsel voor het eigen IK. Zijn we nog bereid om te zeggen: “Niet meer mijn IK maar Christus leeft in mij?” Hoe weten we wat goed is en wat niet? Ook in de christelijke gemeente is de invloed van de psychologie doorgedrongen. Veel ideeën hebben een vroom jasje. Bijvoorbeeld: “Je moet eerst jezelf liefhebben, want anders kun je je naaste niet liefhebben als jezelf”.  “Je bent waardevol voor God, want Hij gaf Zijn Zoon voor jou.” Dat klinkt goed, maar het volgende citaat toont aan waar de schoen wringt: “Jezus Christus stierf niet aan het kruis, omdat je waardevol bent, maar omdat je zondig bent (1 Joh 4:10). … De Vader toonde Zijn liefde door Zijn geliefde Zoon op te offeren voor zondige mensen, zodat zij konden leven…..

In de navolging van Christus is er geen plaats voor zelfontplooiing, zelfverwezenlijking, zelfhandhaving en autonomie. De Here Jezus zegt: “Want een ieder, die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen; maar een ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden” (Matth 16:25).

Over dit onderwerp is nog heel veel te zeggen, bijvoorbeeld waar het ontwikkelde gevoel van eigenwaarde in de praktijk toe leidt (aan de hand van onderzoek). Maar ook, hoe kunnen we aan de hand van de Bijbel hulpverlening gestalte geven? Maar ik wil het hierbij laten en verwijzen naar de volgende informatiebronnen:

  • www.backtothebible.nl/Ned31.doc, (1e citaat)
  • Magazine B&O, december 2011, artikel: “De verheerlijking van het individu in de gemeente/kerk”, Siegfried Woudstra. (2e citaat)
  • Lezenswaardig beknopt boekje: “Feiten over Psychologie, zelfverwerkelijking en zelfhulp”, John Ankerberg & John Weldon. Uitgave: Middernachtsroep; 4,– euro.
  • Voor degenen die Engels lezen veel informatie op
  • www.thebereancall.org, bijv. “Psychology and the church”.

 

Nonky Blok-Schutze