Evolutionisme

Corien Oranje en het evolutionisme

 

EVOLUTIONISME in het nieuwe boek Het geheime logboek van topnerd Tycho van Corien Oranje

Een lid van de vereniging attendeerde het bestuur op het nieuwe boek van de populaire auteur van kinderboeken, CORIEN ORANJE: Het geheime logboek van topnerd Tycho. In dat boek is het evolutionistisch denken overgenomen. Geen wonder, want aan dit boek is door dr. Cees Dekker meegewerkt. Over hem stond recent in het dagblad Trouw een artikel met de kop: Cees Dekker kiest voor Darwin én God. Over dit boek wordt eind september ’15 o.a. door de evangelische hogeschool een symposium gehouden waarvan de voorzitter de EO-coryfee Andries Knevel is, die al lang van het creationistisch denken afstand heeft genomen.

De dochter van bovengenoemd lid e-mailde over dit boek: “De hoofdpersoon is een heel leuk jongetje.
Het boek is geschreven in een vorm die nu heel erg in is: in de seculiere wereld is “Een dagboek van een loser” de populairste boekenserie op dit moment. Kinderen zullen met Tycho meeleven en hij heeft een oom die wetenschapper is (jawel… Cees Dekker vermomd), die hem uitlegt wat de waarheid is. Pure hersenspoeling!”

Zie verder: http://corienoranje.nl/topnerd-1/,
http://corienoranje.nl/topnerd-2/  en http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1191126/2008/12/08/Cees-Dekker-kiest-voor-Darwin-en-God.dhtml.

_________________________________________________________________________________

 

In de 35 blz. tellende brochure, Als Genesis 1 – 3 geen geopenbaarde geschiedenis zou zijn …., wordt niet alleen op de Schepper én Verlosser gewezen, maar ook worden tientallen namen van wetenschappers genoemd, die alle van de feiten die in Genesis 1 – 3 genoemd worden, zijn uitgegaan. (zie webshop Bijbel & Onderwijs)