Geen gevloek in een kinderboek

De Bond tegen het vloeken bekijkt ieder jaar het taalgebruik in kinderboeken. Eerst volgt een citaat uit de inleiding.

“De Bond tegen vloeken voert jaarlijks een Kinderboekenonderzoek uit. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de mate waarin grove taal gebezigd wordt. Een lezersjury noteert alle woorden die als grof en onbeschaafd bestempeld kunnen worden. Dat onderzoek is een puur kwantitatief onderzoek en heeft als zodanig een signaalfunctie. Rond de Kinderboekenweek brengt de Bond tegen vloeken verslag uit. De pers wordt ervan op de hoogte gesteld. De Bond wil met dit onderzoek aandacht vragen voor goed en respectvol taalgebruik in kinderboeken. Vloeken, scheldwoorden en andere grove taal passen volgens de Bond niet in een kinderboek. Lezen is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk. Het geeft ontspanning en plezier. Maar boeken zijn ook leerzaam en hebben tevens een opvoedkundige waarde. Kinderen volgen voorbeelden gemakkelijk na. Het is belangrijk dat zij in aanraking komen met respectvol taalgebruik. De Bond tegen vloeken wil geen literair oordeel geven over de kwaliteit van de kinderboeken. De deskundigheid van de Griffeljury en Kinderjury willen we dan ook niet in twijfel trekken. Wel kan het onderzoek dat de Bond tegen vloeken jaarlijks uitvoert, wellicht functioneren als een eye-opener. We zouden graag zien dat de genoemde jury’s bij hun oordeel ook rekening houden met de mate waarin grof taalgebruik voorkomt in het kinderboek. Veel grove taal zou dan niet in het voordeel van een boek moeten pleiten.

Welke boeken zijn onderzocht?
Het is onmogelijk om de aandacht te richten op alle kinderboeken die verschijnen of eerder verschenen zijn. Daarom richt het onderzoek zich op een aantal bekroonde boeken, zoals de boeken die van de Griffeljury (CPNB) een Zilveren Griffel of een Vlag en Wimpel hebben ontvangen. Daarnaast zijn enkele boeken beoordeeld die een nominatie van de Kinderjury hebben gekregen.”

In het overzichtelijke juryrapport komen achtereenvolgens aan de orde: de beoordeelde boeken, uitslagen van dat onderzoek, grafieken waarin het woordgebruik wordt verduidelijkt, conclusies, percentages grove taal in kinderboeken in de afgelopen 7 jaar en tenslotte vier bijlagen waarin het woordgebruik in 26 boeken wordt weergegeven. Bijlage 2 toont welke grove woorden in kinderboeken voorkomen.

Tenslotte wordt bijlage 1 overgenomen.

Boeken zonder grove taal (14 boeken)

 

Titel Schrijver/illustra tor Uitgever Categori e Waardering
1 Er lag een

trommeltje in het gras

Edward van de Vendel

Em. Querido’s

Uitgeverij

Tot 6 jaar

Zilveren Griffel

2

Maar eerst ving ik een monster

Tjibbe Veldkamp

Uitgeverij Lemniscaat

Tot 6 jaar

Zilveren Griffel

3

Beste broers

Jowi Schmitz

Uitgeverij Hoogland & Van

Klaveren

6 tot 9 jaar

Zilveren Griffel

4

Die kleine is Don, de lange is Sjon

Catharina Valckx

Em. Querido’s Uitgeverij

6 tot 9 jaar

Zilveren Griffel

5

Gozert

Pieter Koolwijk

Uitgeverij Lemniscaat

9 tot 12 jaar

Zilveren Griffel

6

Ons kasteel aan zee

Lucy Strange

Uitgeverij Gottmer

9 tot 12 jaar

Zilveren Griffel

9

De fantastische vliegwedstrijd

Tjibbe Veldkamp

Em. Querido’s

Uitgeverij

Tot 6 jaar

Vlag en Wimpel

10

Duizend-en-één

paarse djellaba’s

Lisa Boersen & Hasna Elbaamrani

Uitgeverij Gottmer

Tot 6 jaar

Vlag en Wimpel

11

Samen zijn we thuis

Stephanie Parsley Ledyard

Uitgeverij Gottmer

Tot 6 jaar

Vlag en Wimpel

13

De klusjesman

Øyvind Torseter

Uitgeverij De Harmonie

6 tot 9 jaar

Vlag en Wimpel

14

Vrijdag kom ik weer thuis

Robert van Dijk

Uitgeverij Gottmer

6 tot 9 jaar

Vlag en Wimpel

17

Koningskind

Selma Noort

Uitgeverij Leopold

9 tot 12 jaar

Vlag en Wimpel

22

Dog Man – De woef van de

wildernis

Dav Pilkey

Uitgeverij Condor

Tot 10 jaar

Nominatie Kinderjury

23

De Zoete Zusjes zoeken een schat

Hanneke de Zoete

Uitgeverij Kosmos

Tot 10 jaar

Winnaar Kinderjury

 Waardering

Alle lof voor de Bond die dergelijke onderzoeken al jaren doet. Ouders die bij de opvoeding rekening houden met het taalgebruik, kunnen hun kind (eren) op grond van dit werk van de Bond een verantwoord boek aanreiken. Het rapport is te lezen op www.bondtegenvloeken.nl/kenniscentrum-taal/kinderliteratuur.