KINDERYOGA

Uit een essay over kinderyoga is een gedeelte overgenomen. De voetnoten zijn achterwege gelaten.

Wat is yoga?

De definitie van yoga is: het streven om door concentratie tot hogere bewustzijnstoestanden of tot betere ademhalingsritmen te komen. Yoga is afkomstig uit het oosterse denken. Het is een verzamelnaam voor verschillende soorten yoga, waarvan Hatha Yoga, die uitgaat van het lichaam, in westerse landen het meest bekend is. Het woord yoga heeft twee betekenissen. In de eerste plaats betekent het ‘onder het juk brengen van’ en de andere betekenis is ‘verbinden’. Alle vormen van yoga kunnen je verbinden met iets dat machtiger is dan jijzelf. Dát is de eigenlijke bedoeling van yoga. Ontspanning en ademhaling worden in deze oosterse vormen genoemd als gevolg van yoga, niet als doel op zich. De ontspanning wordt oorspronkelijk alleen gebruikt om je te verenigen met iets wat groter is dan jezelf.

Argumenten tegen kinderyoga.

Hoewel voorstanders van kinderyoga één en al lof lijken te zijn over het toepassen van kinderyoga, zijn er mensen die niet achter de beslissing staan om deze yoga op de basisschool te gebruiken. De voorstanders van kinderyoga beweren, dat deze yoga alleen maar voordelen heeft. Zo zou het kinderen rust brengen, hun fantasie en creativiteit prikkelen en het zou goed zijn voor de ademhaling. Daarbij komt nog, dat kinderyoga kinderen leert om tot zichzelf te komen, zodat ze hun ware ik ontdekken.

Zijn de technieken die gebruikt worden bij kinderyoga echter wel zo onschuldig? Kijk bijvoorbeeld naar de visualisatietechnieken die veelvuldig gebruikt worden. De kinderen maken fantasiereizen, ze kunnen alles kristalhelder voor zich zien. Deze technieken worden ook gebruikt in de new age. Mensen die aangesloten zijn geweest bij dit denken, benoemen de technieken juist als de gevaarlijkste die er zijn. Daarnaast reizen er ook twijfels als de kinderyoga-praktijken naast de Bijbel worden gelegd. Bekijk bijvoorbeeld eens de ontspanning, het leegmaken van het hoofd van een kind. Dit gaat in tegen de Bijbel, die juist zegt, dat we nuchter en oplettend moeten zijn.

Kan een hoofd eigenlijk wel leeg zijn? Of wordt het dan gevuld met zaken waarmee het vanuit de christelijke identiteit gezien niet gevuld moet worden? M. Dieperink schrijft in haar boek ‘Jezus of de goeroe’:

‘Ik kan nu begrijpen waarom passieve leegte in werkelijkheid een levensgevaarlijke toestand is. Want in die leegte kunnen de machten en krachten die achter de oosterse godsdiensten schuil gaan, gemakkelijk bij je binnenkomen.’

De Bijbel kent geen universele geest, waarin het menselijke samenvloeit met het goddelijke. Yoga streeft hier echter juist naar. Als het gaat om ‘versmelten van geesten’ kan het volgens de Bijbel niets anders betekenen dan dat er wordt geprobeerd om de menselijke ziel te koppelen aan een afgod, wat uitdrukkelijk verboden is.  De mens kan zijn individualiteit niet verliezen, want ieder mens zal persoonlijk voor zijn Maker komen te staan.

Zoals in de uitleg over yoga naar voren komt, ligt de oorsprong ervan in de oosterse cultuur. Yoga heeft als doel ‘verheffing tot het goddelijke’. Voorstanders van (kinder)yoga benoemen de gevolgen van yoga alsdoel; de ontspanning, de verbeterde ademhaling, de creativiteit en de fantasie bijvoorbeeld.

Maar kun je de gevolgen ombuigen tot een doel? Kun je technieken gebruiken zonder het oorspronkelijke doel te willen bereiken? Volgens de goeroes en de yogi zelf behoort yoga tot het wezen van het hindoeïsme. Volgens de vereniging Bijbel en Onderwijs wordt degene die yoga uitoefent geconditioneerd voor de omgang met demonen. Op deze wijze wordt zijn ziel nauw verbonden met een demon, die hem bindt en brengt tot daden waar hijzelf niet voor kiest. Eén ding is duidelijk over de bron van (kinder)yoga: deze ligt niet in de Bijbel.

Marije Daniëls