Wat hebben veel kinderen en daarmee hun ouders last van leer- en gedragsproblemen. Het lijkt alsof het jaarlijks erger wordt. Wat doe je dan? Gebruik de matriXmethode.

Het klinkt dan zo geweldig, zowel voor kind, ouders als leerkrachten. Eén methode die helpt om alle voorkomende problemen en beperkingen bij kinderen te laten verdwijnen. Sterker nog: al deze leer- en gedragsproblemen zijn volgens deze methode te voorkomen!

Is dat zo? Laten we eens kijken of de methode Bijbels verantwoord is.

Hoe de MatriXmethode (afgekort MM) zichzelf presenteert

De MatriXmethode – ontwikkeld door Ingrid Stoop – zegt een manier van coaching te zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken uit het NLP (neurolinguïstisch programmeren).
MM-coaching zou kunnen helpen bij het ‘opruimen van je hoofd’, een soort ordenen, waarbij ‘de dingen’  een vaste plaats krijgen in het hoofd van het kind. Iets wat al goed is, mag blijven, wat niet bevalt, verander je met de hulp van de coach. Ondersteuning voor deze gedachte/techniek is het NLP, dat ervan uitgaat dat ieder mens zelf in staat is om zijn eigen oplossing te zoeken en te vinden. Dit zoeken en vinden wordt door de MM-coach begeleidt.
De manier waarop deze coaching (lees herprogrammeren) van de hersenen van het kind plaatsvindt, is speels. Hierdoor kan het al op zeer jonge leeftijd worden toegepast (6 jaar en ouder). Dit herprogrammeren of zoals het wordt genoemd ‘make-over’ van het hoofd, vindt plaats in twee tot vier consulten. Niet alleen voor leerproblemen, dyslexie of dyscalculie, maar ook toepasbaar bij faalangst, bedplassen, emotionele problemen, angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, verdriet, zorgen etc. wordt de methode gebruikt.

Op het consult laat de MM-coach het kind eerst een tekening maken, waarbij het kind onder begeleiding (!) zijn/haar hoofd in kaart moet brengen, daarin zgn. ‘informatiestromen’ moet tekenen en ze concreet benoemen (zoals angst, chaos, verdriet enz.).
Daarop volgt een tweede tekening, waarbij het kind (volgens hem/haar) het ideaalbeeld moet tekenen, zoals het kind dit zelf zou willen dat ‘die kaart’ van zijn/haar hoofd eruit zou moeten zien. Om toe te werken naar de tweede kaart/tekening wordt in trance de NLP-methode ingezet: succes verzekerd . . . . .

Spiegelen aan Gods Woord 

Menig ouder heeft genoeg aan bovenstaande opsomming en bij velen zullen de haren recht overeind gaan staan. Ook als je niet weet wat NLP is, treffen we hierboven dingen aan die Bijbels onverantwoord zijn. De ouders en opvoeder(s) van het kind zijn verantwoordelijk voor het innerlijk van het onvolwassen kind. Weet een kind trouwens wat goed voor hem/haar is? Is alle ethische en Bijbelse kennis hierover al aanwezig? Nee! Bovendien zijn wij door God aan elkaar gegeven. Je kunt niet altijd alleen en vooral een kind niet, zelf beslissen.

Achtergrond

Voor het (passend)onderwijs klinkt dit hoopvol: zijn er problemen met kinderen, stuur hen 3 tot 4 keer naar een Matrixcoach en de problemen zijn opgelost. Nee, geen verwijzingen meer naar het SBO (Studie- en beroepsoriëntering), geen rugzakjes meer en van medicatie verlost. Onder ‘opleiding en beroep’ zie je dat mevr. Stoop een ‘certified NLP trainer’ én ‘NLP coach’ is. Wat opvalt, is de verbinding met (andere) paranormale/occulte hulpverlening (pendelen, fotoreading en Egyptian healing). Het lijkt dan ook geen wonder, dat op de “Astrologie- startpagina” weer naar de MatriXmethode terugverwezen wordt.
Vaak zeggen alleen de afbeeldingen op de sites al genoeg.

NLP[i]

We hebben gezien, dat het fundament voor de MatriXmethode en coaching NLP is. Het woord ‘neuro’ wil ons laten denken, dat het om een medische en wetenschappelijk verantwoorde methode gaat. Is dat zo?
Zo maakt NLP gebruik van trance- en regressietechnieken om in die toestand ‘reparaties’ uit te voeren (in het verleden) of om juist ‘bronnen’ aan te boren, zelfs vanuit vorige levens! Dit is on-Bijbels denken en handelen. Het verleden sluit je af met bekering en schuldbelijdenis, waarop vergeving en heling plaatsvindt.
NLP is volgens hen het instrument om aan het onderbewustzijn van de mens te werken en om daar waar het niet goed gaat, dat te veranderen. Hierbij treedt een blijvende verandering in perceptie en denken op.
Niet NLP, maar de Bijbel is maatstaf voor wat wel en niet goed is! Trance? De Bijbel leert ons juist bij zinnen te zijn! Wie sta je toe in je ziel te werken en daar veranderingen aan te brengen?

Het probleem bij NLP is dat men werkt aan het onbewuste. Bij de MatriXmethode gebeurt dit ook. Het kind brengt dus door een tekening zijn hoofd in kaart. Eén van de NLP-vooronderstellingen is : ‘De kaart is niet het gebied’. Het betekent dat hetgeen je ziet, hoort of voelt, de dingen die je ervaart, niet alles is wat er bestaat. Je filtert namelijk een heleboel informatie weg, omdat het anders te veel wordt of omdat je het niet nodig hebt. Je bent je niet bewust van al die informatie. Je brein filtert de informatie. Zo blijft er maar een stukje van over. De rest gaat het onderbewuste in.

Naast taalbeheersing is ook het onderscheiden van bepaalde typen mensen bij NLP belangrijk. Daartoe worden in het onderbewuste ankers[ii] bij de cliënt geplaatst. Op de site www.bijbelenonderwijs.nl wordt op de deelsite Occult en Licht het ankeren uitgelegd. Een gedeelte uit de omschrijving: “Zo kan men tijdens een lichthypnotische trance een prettige herinnering vastleggen door een ‘anker’ te slaan op bijv. de pols of het sleutelbeen. Later kan men dan op elk gewenst moment dit anker activeren en daarmee dit euforische gevoel oproepen om zich daarmee door een nare situatie ‘heen te slaan’.” In hetzelfde artikel wordt ook de Bijbelse duiding vermeld: In plaats van ‘ankeren’ wordt ons geleerd om vast te houden aan de hoop die voor ons ligt en die is “als een anker der ziel, dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel,” (Hebr 6:19).

Bij NLP word je dus in trance gebracht. Ook bij de MatriXmethode probeert men via trance buiten het lichaam te treden en de verkeerde dingen uit het verleden aan te passen of weg te halen of de geschiedenis weer over te doen. Men werkt in het onderbewuste van degene die behandeld wordt.

Bijbels denken

De Bijbel geeft een Gods-, mens- en wereldbeeld. Door deze methode dwaalt men steeds verder van deze beelden af, ja van de ware God af.
Je staat versteld, dat op de website http://www.pnl-nlp.org/download/hindou2  NLP met het hindoeïsme linkt. In welk gedachtegoed kom je terecht, als je je overgeeft aan zo’n training.

Oosterse godsdiensten bieden geen oplossing voor je problemen. Als in de MatriXmethode zelfs boeddhistische invloeden aanwezig zijn, is het overduidelijk uit welke bron de methode put.

Het belangrijkste bezwaar tegen NLP is niet dat deze therapie geen optimale resultaten oplevert. De toepassing van NLP moet vooral afgeraden worden, omdat deze conditioneringsmethode de deur opent voor praktijken die uiteindelijk kunnen leiden tot niets minder dan geestelijke slavernij (Filoscoop).

NLP en MatriXmethode

Uit het voorgaande blijkt dat de werkwijze van NLP en de Matrixmethode hetzelfde zijn. Er worden reparaties in het verleden uitgevoerd, waardoor de problemen verdwijnen. En…het werkt.

De methode vindt toepassing in het brede spectrum van het onderwijs: van openbaar tot reformatorisch. Uit welke bron je ook put, de methode is niet onschuldig. De deur naar de “verborgen wereld” wordt geopend.

Voorstanders van de MatriXmethode zullen naar voren brengen dat het er uitsluitend om gaat kinderen van hun angsten en andere psychische moeilijkheden af te helpen. Het leven kan door deze coaching een stuk gemakkelijker worden, beweert men. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met deze techniek kinderen handelbaarder te maken. “Als u uw kinderen ankert, terwijl ze rustig, tevreden en evenwichtig zijn, kunt u hen later veel gemakkelijker tot rust brengen, als ze agressief of angstig zijn.” (Krusche) De voorstanders van NLP vergeten dat ieder nieuw geïmplanteerd anker iemand minder bewust en méér geestelijk onvrij maakt (Filoscoop).

Het geconditioneerde kind krijgt heeft een gestoord en chaotisch realiteitsbesef. Hij kan in vergelijking met de informatiebewuste mens heel gemakkelijk veranderen, want in zijn denk- en gevoelswereld bestaat geen heelheid die in stand gehouden moet worden. Deze mens kan zonder moeite met alle winden meewaaien.

Daarom moeten we ons net als bij andere occulte zaken de vraag stellen, in hoeverre we ons daar dan in mee willen laten. De vraag is niet of een therapie werkt, maar door welke kracht ze werkt!

 

[i] Zie voor informatie over NLP op de site www.bijbelenonderwijs.nl: https://bijbelenonderwijs.nl/bijbel-en-onderwijs/nlp-een-nieuwe-godsdienst/
Bij Bijbel & Onderwijs is eveneens verkrijgbaar het boekje NLP. Magie in een wetenschappelijk jasje? door prof. dr. R. Franzke, 48 blz.

[ii]  Zie voor ankeren de site www.bijbelenonderwijs.nl: https://bijbelenonderwijs.nl/?s=ankeren