Bezwaren tegen theïstisch evolutionisme

 

Theistische evolutionisten geloven dat God het heelal, de aarde en al het leven over een tijdsperiode van miljarden jaren geschapen heeft en al het leven door het proces van evolutie. Ook veel theologen zijn theïstische evolutionisten, omdat ze denken dat de evolutietheorie wetenschappelijk vast staat.

 

Er zijn echter ernstige bezwaren tegen deze visie en het is goed als ouders hun kinderen daarop wijzen.

 

  1. De evolutiehypothese is een bepaalde zienswijze op de oorsprong van de mens. Men interpreteert wat men ziet in het kader van waaruit men kijkt. Als men bijvoorbeeld overtuigd is dat de mens een geëvolueerde aap is, zal men opgegraven skeletdelen anders interpreteren dan als men overtuigt is dat die mens aan een ziekte geleden heeft. De evolutiehypothese is niet door experimenten in het heden te herhalen, zoals bij de technische wetenschap, dat is een natuurwetenschap waarvan de resultaten berusten op natuurwetten.
  2. De theïstische evolutionisten proberen een compromis te sluiten tussen de Bijbel en de evolutieleer om niet buitengesloten te worden van de publieke meerderheid. Het ontgaat hen dat er onder de β-wetenschappers velen zijn die geen enkel probleem hebben met hun Bijbels geloof en de dagelijkse praktijk in het laboratorium.
  3. De veronderstelling dat God door middel van miljoenen jaren van strijd op leven en dood uiteindelijk een geëvolueerd wezen Adam noemde, is in tegen spraak met het Bijbels getuigenis dat de dood pas intrad door de mens en teniet gedaan wordt door Jezus Christus. (Rom 5:12-15, 1Kor 15:45)
  4. Naast het evolutiemodel kan heel goed het scheppingsmodel geplaatst worden waarin een oplossing geboden wordt voor problemen in het evolutionisme.
  5. Het geloof in wat evolutionisten beweren is niet verenigbaar met het geloof dat vermeld is in Hebr 11:1-3. En er staan meerdere wonderen in de Bijbel dan het scheppingswonder (zie http://bijbelenonder.wpengine.com/evolutie-nee/scheppingswonderen-die-betrouwbaarder-zijn-dan-sommige-wetenschappelijke-uitspraken )