ABRAM – DOOR GOD GEROEPEN DEEL 1

Abram – door God geroepen (dl 1)

In Genesis 12 gebeurt er iets nieuws in de geschiedenis. Het gaat om een heel nieuw volk, Israël, dat zal voortkomen uit één man: Abraham, die toen nog Abram heette.Met Abram wilde God een volk op aarde brengen dat Hem kende. Zo zou iedereen op aarde herinnerd kunnen worden aan Gods bedoeling met de mensen. Maar dan moest hij wel weggaan uit zijn familie en uit zijn omgeving.

Eerst trok Abram met zijn vee vanuit Oer in het zuidoosten naar Haran in het noordwesten van Mesopotamie of Tweestromenland. Na het overlijden van zijn vader braken zij weer op voor de tweede etappe, totdat zij kwamen in het `Land van Belofte’, in Kanaän. Via Bethel reisde hij naar Hebron, om te gaan wonen bij de terebinten van Mamré. Het Nieuwe Testament vermeldt hierover: En zelfs toen hij in het land kwam dat God hem beloofd had, woonde hij in tenten als een vreemdeling, evenals Isaäk en Jakob, aan wie God dezelfde belofte deed.