Apologieën deel 4

In de loop van de tweede eeuw begon men de christenen ook met geschriften te bestrijden. Omstreeks 180 schreef de filosoof Celsus zijn `ware leer’ tegen het christelijk geloof. Daarin wordt het christendom verklaard uit bedrog van Jezus en zijn eerste aanhangers.

Apologieën deel 4

In de loop van de tweede eeuw begon men de christenen ook met geschriften te bestrijden. Omstreeks 180 schreef de filosoof Celsus zijn `ware leer’ tegen het christelijk geloof. Daarin wordt het christendom verklaard uit bedrog van Jezus en zijn eerste aanhangers.

Ook de christenen hebben geschriften gemaakt, omdat zij voor de rechtbank geen gelegenheid kregen om het hun ten laste gelegde te weerleggen. Zo ontstonden de vroege `Apologieën’ of geloofsverdedigingen van de kerk. De bekendste apologeet uit die tijd was Justinus de martelaar, die in 165 zelf te Rome de marteldood stierf.
De kerkhervormer Johannes Calvijn heeft zijn bekende Institutie in eerste instantie geschreven als apologie tegen de beschuldigingen dat de kerken der Reformatie zich buiten de wetten van de (Rooms-katholieke) kerk stelden en daarmee een bedreiging zouden vormen voor de staat.