De boeken die in de oudheid niet tot de canon behoorden maar wel werden gelezen, zijn de apocriefe boeken, verborgen of geheime boeken.

Apocrief (dl 1)

De boeken die in de oudheid niet tot de canon behoorden maar wel werden gelezen, zijn deapocriefe boeken, verborgen of geheime boeken. Hiermee wordt aangegeven dat men niet wist door wie ze geschreven waren. Hun oorsprong was onbekend, verborgen. Zij kunnen best interessant zijn, zoals het boek Makkabeeën, maar ze hebben geen goddelijk gezag.