AUGUSTINUS DEEL 4

Eén van de grote mannen uit de kerk van de eerste eeuwen was Aurelius Augustinus (354 – 430). Na zijn bekering heeft hij een belangrijk stempel gedrukt op de cultuur van zijn tijd. Hij doordacht zelfstandig het christelijk geloof vanuit de bijbelse bronnen. Door zijn scholing als redenaar verstond hij de kunst om moeilijke vraagstukken te formuleren en heldere antwoorden te geven aan degenen die het geloof bespotten.

Wat er in zijn innerlijk omging heeft hij beschreven in zijn autobiografie, de Confessiones (Belijdenissen), in de vorm van een lang gebed tot God. In het begin ervan staat een zin die heel bekend is geworden: “Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U.” Een ander bekend geschrift van hem is De civitate Deï (over de stad van God, of de staat Gods).