Avondmaal deel 2

Bij Zijn laatste Paasmaaltijd (sederavond) heeft Jezus afscheid genomen van zijn discipelen.

Avondmaal (dl 2)

Bij Zijn laatste Paasmaaltijd (sederavond) heeft Jezus afscheid genomen van zijn discipelen. Die avond zou Hij gevangen worden genomen en de dag daarop gekruisigd. Men spreekt wel van Het laatste Avondmaal, maar eigenlijk zou die maaltijd moeten heten: Het eerste Avondmaal, want Jezus vervulde het Pascha toen Hij zichzelf als Offerlam gaf.

Bij het breken van het brood zei Hij:
Dit is mijn lichaam dat Ik voor u geef.
Eet het geregeld als een herinnering aan Mij.”
En toen de beker met wijn rondging, sprak Hij:
Deze beker is het nieuwe verbond, dat wordt bekrachtigd met mijn bloed.
Drink die geregeld als een herinnering aan Mij.”

Hiermee zijn brood en wijn tekenen die wijzen naar het lijden en sterven van Christus.

Net als de joden, zullen nu ook de christenen voortaan het grote Passeren gedenken:
– eenmaal ging Gods oordeel in Egypte voorbij aan de huizen van de Israëlieten die het paaslam hadden geslacht
– nu gaat Gods oordeel voorbij aan iedereen die gelooft in Jezus, Gods Zoon, die op Golgotha de straf voor de zonde heeft gedragen.