Babel, Babylon – toren van deel 1

Het verhaal van de torenbouw van Babel kun je van twee verschillende kanten bezien. Babel of Bijbel. Het scheelt maar één klank, maar het is een wereld van verschil!

Babel, Babylon – toren van (dl 1)

Het verhaal van de torenbouw van Babel kun je van twee verschillende kanten bezien. Babel of Bijbel. Het scheelt maar één klank, maar het is een wereld van verschil!

Babel, Babylon Bijbel
Mensen verheffen zich tot God
Alles lijkt uitvoerbaar
Hun plan: wereldeenheid
Mensen maken zich een grote naam
Babel betekent:
poort der goden, hemelpoort
God daalt naar de mensen af
God verijdelt hun plannen
Gods plan: wereldbewoning
God maakt aparte volken
Babel betekent:
verwarren, brabbelen

In het boek Openbaring wordt Babylon getekend als het centrum van de valse religie dat alle volken heeft verleid. Daar wordt ook de grote stad waar alles wordt verhandeld, tot lichamen en zielen van mensen toe. Het boek Openbaring beschrijft de val van Babylon, die ook het begin zijn van Gods nieuwe heerlijkheid die Hij voor de hele aarde heeft weggelegd.