Bergrede deel 2

De Bergrede heet zo omdat deze op een berg is uitgesproken. Deze bestaat uit de Zaligsprekingen, Richtlijnen voor een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van leven, en het Onze Vader.

Bergrede (dl 2)

De Bergrede heet zo omdat deze op een berg is uitgesproken.
Deze bestaat uit de Zaligsprekingen, Richtlijnen voor een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van leven, en het Onze Vader.
Jezus geeft daarin instructies over het Koninkrijk van God.

Op het eerste gezicht lijkt de Bergrede nog moeilijker dan de Tien Geboden uit het Oude Testament. Met allerlei voorbeelden maakte Jezus duidelijk dat de wetten van Mozes niet bedoeld waren om te kijken of een ander zich er wel aan hield. Nee, het was de bedoeling om daarmee jezelf af te meten en over je eigen motieven na te denken. Zo daagde Jezus zijn volgelingen uit om op een nieuwe manier te denken en te leven. Religie is goed, maar zorg dat het echt blijft, want God is niet geïnteresseerd in namaak!

Teksten uit de Bergrede die vaak gezongen worden, zijn:

Mattheüs 6:33

Zoek eerst het Koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvang je bovendien.
Hallelu, halleluja.

Mattheüs 4:4

Je kunt niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord,
dat door de Heer gesproken wordt,
Hallelu, halleluja.

Mattheüs 7:7

Bid, en u zal gegeven zijn,

zoek en je zult het zien.
Klop en de deur zal voor je opengaan.
Hallelu, halleluja.