Toen Abraham zijn nieuwe naam gekregen had, moest hij zich laten besnijden. De besnijdenis was door God aan Abraham gegeven om hem en zijn nakomelingen op te nemen in het verbond.

Besnijdenis (dl 1)

Toen Abraham zijn nieuwe naam gekregen had, moest hij zich laten besnijden. De besnijdenis was door God aan Abraham gegeven om hem en zijn nakomelingen op te nemen in het verbond.

Bij de besnijdenis wordt een stukje huid bij het geslachtsdeel van het jongetje weggesneden, als hij acht dagen oud is. Dit gebeurt na het uitspreken van een kort gebed door de mohèl (de besnijder). Dan wordt de baby goed verbonden en aan de moeder teruggegeven. Met het heffen van een beker wijn onder een lofzegging en een dankgebed door de mohèl wordt de plechtigheid beëindigd. Daarin wordt God gedankt dat het jongetje in het Verbond van Abraham is opgenomen.