Eeuwig leven deel 2

Eeuwig leven is niet altijd maar doorleven, want aan elk leven op aarde komt een eind. De Bijbel noemt eeuwig leven deel hebben aan het ongeschapen leven van God, en dat begint met de wedergeboorte.

Eeuwig leven (dl 2)

Eeuwig leven is niet altijd maar doorleven, want aan elk leven op aarde komt een eind. De Bijbel noemt eeuwig leven deel hebben aan het ongeschapen leven van God, en dat begint met de wedergeboorte. In Joh. 17:3 spreekt Jezus de woorden: “En dit is eeuwig leven: dat de mensen u kennen, u, de enige ware God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt.”