Heiliging delen 2,4

In de Bijbel betekent heilig: apart gezet door en voor God. Het heeft dus niet zoveel te maken met een geheimzinnig of verheven gevoel.

Heiliging (dl 2, 4)

In de Bijbel betekent heilig: apart gezet door en voor God. Het heeft dus niet zoveel te maken met een geheimzinnig of verheven gevoel. Iedereen die bij Jezus Christus hoort, is in de wereld apart gezet voor God. Daar hoef je niet voor uit de wereld weg te gaan, maar juist `in de wereld’ moet blijken dat je anders bent geworden en niet meer `van de wereld’ bent, in ieder opzicht. Wie zijn leven aan God gaat wijden, merkt dat het wordt getransformeerd: veranderd en vernieuwd; niet geheimzinnig of zwevend, maar juist heel praktisch.