Veel christenen hebben weinig over de hemel te vertellen. Hier volgen enkele dingen uit vele, die de Bijbel hierover zegt.

Hemel (dl 4)

Veel christenen hebben weinig over de hemel te vertellen. Hier volgen enkele dingen uit vele, die de Bijbel hierover zegt.
Jezus leert zijn discipelen dat er in het Vaderhuis vele en eeuwige woningen zijn. Maar het allerbelangrijkste is niet waar zij zullen wonen maar bij Wie: Jezus Christus.

De hemel is een plaats van eeuwig geluk. De Engelse Westminster Belijdenis begint met de woorden: “The purpose of life is to glorify God and to enjoy Him forever.”
De hemel zal een plaats zijn waar de gelovigen de heerlijkheid van God zullen aanschouwen en Hem zien zoals Hij is. Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.
De hemel is een plaats van het grote feest van God met zijn volk: “Wie overwint, die zal ik te eten geven van het verborgen manna… en van de boom des levens in het paradijs van God.”

Wanneer God alles in allen zal zijn, zullen zij delen in de heerschappij over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin gerechtigheid zal zijn. Samen met de heilige engelen, zullen zij God aanbidden die op de Troon zit, en het Lam dat heeft gemaakt dat zij mogen leven op een plaats die geen oog heeft gezien, waarvan geen oor heeft gehoord en wat geen mensenhart ooit heeft bedacht.